Pensjonistforeninga i Tromsø

Pensjonistforeninga i Tromsø

Pensjonistforeninga ved UiT har som formål er å styrke samholdet med tidligere arbeidssted og kolleger og aktivisere medlemmene både i forhold til UiT og i arbeidet for offentlige pensjonisters rettigheter. Foreninga vil medvirke til å lette overgangen til pensjonistårene for nye pensjonister.

Geoekskursjon
Pensjonistforeninga på geoekskursjon med Geoff Corner på Breiveieidet. Foto: Sylvia Labugt

Sist endret: 28.03.2024 11.06