Utforsk UiT i lys av FNs 17 bærekraftsmål

Hva er dette?

Hva viser denne oversikten?

Hvorfor?


Aktiviteter ved UiT knyttet til FNs bærekraftsmål