Semesterstart: Høst 2024, Tromsø

Spansk og latinamerikanske studier - master

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss.
Her finner du viktig informasjon til Spansk og latinamerikanske studier - master.

Oppmøte
Viktig informasjon:

Oppstart for ditt studieprogram er ved første forelesning Følg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Telefon: 77660793
E-post: aisi@hjelp.uit.no