Semesterstart, Høst 2021:
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), Narvik

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss. Her finner du alt du trenger til studiestart på Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester).

Smittevernkurs

Obligatorisk smittevernkurs for studenter og ansatte ved UiT.

Opprett din IT-brukerkonto

For å få tilgang til alt du trenger for å studere hos oss må du opprette din IT-brukerkonto.

Oppmøte


Gruppe: Ingeniør, Y-vei og 3-semester Narvik
Fra: 19. juli kl. 09.00
Hvor: UiT Narvik / Digital
Gruppe: Semesterstart IVT-fakultetet
Fra: 10. august kl. 10.00
Til: 10. august kl. 11.30
Hvor: Digital


Annen informasjon:

Det er obligatorisk oppmøte 19. juli for Y-vei og 3-semester der det legges opp til en hybrid løsning med mulighet for enten fysisk oppmøte på campus eller digitalt på Zoom.

Lenke til Zoom-møte vil dere finne på denne siden

NB! Y-vei og 3-semester-studenter oppfordres til også å delta på den digitale semesterstarten 10. august kl. 10:00 - se mer informasjon her

 
Fakultetsinformasjon om semesterstart

10. august kl. 10.00 (studenter med norsk/nordisk bakgrunn): digitalt åpningsarrangement. Lenke til arrangement

Etter den digitale semsterstarten vil det være digitale, kombinert med fysiske, studieprogramvise etterfølgende seanser per studieprogram. Sjekk denne siden hva som gjelder for deg

Har du spørsmål om studiet eller studiestedet du har søkt på finner du en chatte-funksjon på denne siden IVT-fakultetet

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk smittevernskurs og oppfordres samtidig til å sette seg inn i UITs smittevernregler.

------------------------------------------

August 9 at 10.00 (international students): digital opening event via Teams. Link to Team Event.

After the digital start of the semester, there will be digital, combined with physical, study program-wise subsequent sessions per study program. Check out this page regarding your studyprogram

If you have questions about the study or place of study you have applied for, you will find a chat function on this page IVT faculty

All students must complete a compulsory infection control course and are encouraged at the same time to familiarize themselves with UiT's infection control rules.


Følg UiTstudent på Insta og Face for å bli kjent med studiehverdagen til våre studentambassadør ved UiT og send DM med dine spørsmål!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

Espen Johannessen
Tor Schive
Arlene Hall
profilbilde_jap_11.jpg
Jan-Arne Pettersen