Semesterstart, Høst 2023:
Vernepleie - bachelor, Harstad

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss.
Her finner du viktig informasjon til Vernepleie - bachelor.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:


Fra: 14. august kl. 09.15
Hvor: Havnegata 5, 160 Undervisningsrom 1

Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første studiedag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Viktig informasjon:

Kjære student!      

Velkommen som student på bachelor i vernepleie, heltid ved UiT - Norges arktiske universitet, Harstad.     

Vi er glade for at du har valgt å takke ja til tilbud om studieplass på vernepleierutdanningen ved UiT, Harstad.     

 Studiestart er mandag 14. august 2023, kl. 9:15  

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første skoledag, må det varsles på forhånd til Institutt for vernepleie ved å sende en e-post til studie-hf-ivp@hjelp.uit.no.  Hvis du ikke melder inn gyldig fravær og ikke møte på første studiedag vil studieretten blir trukket. 

Studieplan:     

Studieplanen finner du i studiekatalogen på nett. Informasjon om emnene som du skal ta høsten 2023 finner du i emnekatalogen på nett. Studieplan og pensumliste vil bli gjennomgått ved studiestart.     

Timeplanen høsten 2023

Semesterregistrering:      

Det er viktig at du så snart som mulig betaler semesteravgiften og melder deg opp til undervisning og eksamen, slik at du har tilgang til læringsplattformen Canvas når du møter til studiestart. For å få tilgang til Canvas må du først ha aktivert din IT-brukerkonto og ha semesterregistrert deg via studentweb. Siste frist for semesterregistrering er 1. september 2023. Se sjekkliste.     

Annen informasjon før oppstart:     

Politiattest  

Politiattest skal leveres innen semesterstart 14. august 2023.

Søk politiattest her.  

Velg formål: student- kommunale helse- og omsorgstjenester 

Politiattest uten merknader lastes opp i Studentweb. Du leverer da en søknad om godkjenning av politiattest etter at du er ferdig med semesterregistrering. Velg "Mer" - "Søknader" - velg "Ny søknad" - velg "Levering av politiattest". 

OBS! Politiattest med merknader skal sendes til lærerstedet innen 3 uker fra du fikk tilbud om studieplass via eDialog

På grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet ved studiestart bør du søke om politiattest så snart du har takket ja til studieplass. Du finner mer informasjon om politiattest i eget informasjonsbrev som du har fått fra Samordna opptak.

Obligatorisk egenerklæring for MRSA og tuberkulose.  

Logg deg inn her med din IT-brukerkonto for å fylle ut egenerklæringen innen semesterstart. 

Arbeidstøy     
Studenter må selv skaffe arbeidstøy (uniform) for helsepersonell til bruk under klinisk læring (ferdighetstrening) ved UiT Norges arktiske universitet. Studenten kan ikke delta på undervisning uten arbeidstøy og innesko. Kravet til arbeidstøy aktualiseres allerede i første studieår v/ førstehjelpsundervisning og ferdighetstrening på klinisk læringssenter.      

 I praksisperioder er det arbeidsgivers ansvar å skaffe arbeidstøy. Vi anbefaler derfor våre studenter å låne arbeidstøy, eller å kjøpe brukt.      

 Tøy kan du blant annet skaffe hos følgende forhandlere:  Sverre W. Monsen , Praxis , Gymo AS    

Kullkoordinator er universitetslektor Grete Wærness. Skulle du ha spørsmål om timeplan/andre faglige spørsmål, kan hun kontaktes på telefon 77 05 83 72 eller på e-post: grete.waerness@uit.no 

Har du spørsmål om semesterregistrering/andre praktiske ting i forbindelse med studiestart, ta kontakt med studiekonsulent Olga Fredheim, telefon 78 45 03 64, e-post: olga.fredheim@uit.no 

Hjertelig velkommen til studiestart og lykke til som student hos oss!     

Vennlig hilsen     

Kirsti Koppen     

Studieleder ved Institutt for vernepleie, Harstad   Finn frem på UiT med Mazemap eller last ned Mazemap gratis i AppStore og Google PlayFølg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

Olga Fredheim