Semesterstart, Høst 2022:
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor, Alta

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss. Her finner du alt du trenger til studiestart på Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor.

Opprett din IT-brukerkonto

For å få tilgang til alt du trenger for å studere hos oss må du opprette din IT-brukerkonto.

* Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:


Gruppe:
Fra: 16. august kl. 10.15
Til: 16. august kl. 15.00
Hvor: Komsatoppen


Annen informasjon:

Velkommen til første år av Bachelor i Arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT Norges arktiske universitet, Idrettshøgskolen– Alta!

Her er nødvendig informasjon om studiet og hva du må gjøre før studiestart

Et studium i arktisk friluftsliv gir deg som student grunnleggende forståelse for friluftsliv i Norge, viktigheten av sikker ferdsel i naturen og bruk av sårbar natur. Profesjonsperspektiver og leder/veileder-rollen i friluftsliv er vektlagt gjennom studiet. Vi kombinerer praktisk utøvelse av friluftsliv, teoretisk og akademisk kunnskap, noe som vi mener gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Friluftslivsstudiene har fantastiske muligheter med beliggenhet i Alta, med korte avstander til vidde, vassdrag, fjell og fjord- og kystmiljø.

Første året i bachelorprogrammet er samkjørt med de studentene som tar Årsstudium i Arktisk friluftsliv.

Undervisningsstart er tirsdag 16. august kl. 10.15 på Komsatoppen.

Komsatoppen finner du sentralt i Alta, se link til kart.

Vi møtes ute på Komsatoppen. Her blir vi litt kjent med hverandre, studiet og omgivelsene. Den første dagen vil du bli utfordret på din rolle som student, motivasjon for dette studiet og hvilke forventninger du har. Ta med lunsj, klær til å være ute og skrivesaker! Resten av uken fortsetter undervisningen i henhold til timeplan.

Les studieplanen for bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding nøye slik at du kjenner til hva du kan forvente av oss og hva vi kan forvente av deg.

I sjekkliste for nye studenter finner du mer informasjon om hvordan du oppretter IT-brukerkonto, betaler semesteravgift og semesterregistrerer deg. Når du har semesterregistrert og undervisingsmeldt deg får du tilgang til læringsplattformen Canvas. Her blir det publisert viktig informasjon. Du må derfor betale semesteravgift og undervisningsmelde deg så snart som mulig og før semesterstart slik at du får tilgang til denne informasjonen.

Politiattest: Her søker du om politiattest. Som vedlegg til søknad om politiattest bruker du tilbudsbrevet du fikk fra Samordna opptak. Politiattesten skal lastes opp i Studentweb:

  • Logg inn i studentweb
  • Velg menypunktet "Mer" og deretter "Søknader"
  • Trykk på "Ny søknad"
  • Under "Type" velger du "Levering av politiattest"
  • Trykk på "Videre" og følg deretter videre instruksjoner

Frist for å levere politiattest i Studentweb er 19. august 2022.

Forsikring: UiT Norges arktiske universitet er selvasurandør og har derfor ingen forsikring som vil dekke evt. skader som kan oppstå på utstyr eller personskader. Ved studiestart må du derfor dokumentere en ulykkes- og reiseforsikring som gjelder for deg som student. Dette er spesielt viktig for deg som skal være ute i feltaktivitet.

Utstyr: Det er en del utstyr som du må ha for å kunne gjennomføre studiet. Utstyrsliste finner du her.

Høstens timeplan finner du her. Etter fullført semesterregistrering i Studentweb vil du også finne din timeplan på Min Side og i din kalender.

Høstsemesteret består av to obligatoriske emner:

Emnet IDR-0510 er tilrettelagt gjennom digitale læringsaktiviteter. Emnet FRI-1440 er en kombinasjon av fysiske, digitale og praktiske læringsaktiviteter. Du vil få mer informasjon om vårens emner i løpet av høsten.

Introduksjonskurs for nye studenter: Hver høst tilbyr Avdeling for IT og Universitetsbiblioteket kurs for nye studenter. Kursene her heldigitale og gjennomføres som webinarer. Det er lagt til rette i timeplanen for at kurset kan gjennomføres mandag 22. august kl. 10.00-10.45, men det er selvfølgelig mulig å ta kurset på andre datoer. Her finner du tidspunkter for de digitale kursene.

Pensumlitteratur: Pensumlitteratur oppgis ved studiestart. Pensumlitteratur vil være i form av bøker, et digitalt kompendium og lenker til artikler på nett. Det forventes at studentene anskaffer bøkene i pensumlitteraturen så raskt som mulig.

Fadderuka: Hold deg oppdatert på fadderuka i Alta ved å følge med på Facebook-siden.

Samtykke foto: Idrettshøgskolen UiT benytter filmopptak og bilder som deler av markedsføring, informasjon, forskning og undervisning. Dersom du ikke ønsker å bli tatt bilde/film av er det fint om du gir oss tilbakemelding om dette.

Annet:

Studiet har en stor grad av læringsaktiviteter som er basert på dialog og samarbeid i studentgruppen. Dette både i felt og som forarbeid og etterarbeid. Vi anbefaler at studentene er i god fysisk og psykisk form.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av alkohol og andre rusmidler ikke er tillatt i undervisningen.

Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er anledning til å ha med private hunder i undervisningen.

Dersom det er spesielle hensyn som Idrettshøgskolen må tilrettelegge for deg, ber vi deg å ta kontakt så snart som mulig.

Ta kontakt med årskoordinator Elisabeth Enoksen (elisabeth.enoksen@uit.no) eller studieadministrasjonen (maja.k.olsen@uit.no/ unni.c.jansen@uit.no)  dersom du har spørsmål.

Vi ses i Alta i august!Finn frem på UiT med Mazemap eller last ned Mazemap gratis i AppStore og Google Play


Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første skoledag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Følg UiTstudent på Insta og Face for å bli kjent med studiehverdagen til våre studentambassadør ved UiT og send DM med dine spørsmål!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Charlotte