Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss.
Her finner du viktig informasjon til Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master.

Følg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Telefon: 77660793
E-post: aisi@hjelp.uit.no

Kontaktperson:

Hanne C. Gabrielsen
Hanne Cathrin Gabrielsen