Semesterstart, Høst 2022:
Spesialpedagogikk - master, Tromsø

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss. Her finner du alt du trenger til studiestart på Spesialpedagogikk - master.

Opprett din IT-brukerkonto

For å få tilgang til alt du trenger for å studere hos oss må du opprette din IT-brukerkonto.

* Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:


Gruppe:
Fra: 17. august kl. 09.00
Til: 17. august kl. 15.00
Hvor: Zoom
Digitalt møte: https://uit.zoom.us/j/66694934643?pwd=MGtuWG4vNmpkdURUOGZyS3hIRmhQQT09


Annen informasjon:

Velkommen til master spesialpedagogikk!

Vi starter med felles digital oppstartsdag for studenter både i Tromsø og Alta.

Møtedetaljer (møte-ID og passord) vil sendes ut i forkant sammen med utfyllende informasjon om oppstart på studiet.


Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første skoledag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Følg UiTstudent på Insta og Face for å bli kjent med studiehverdagen til våre studentambassadør ved UiT og send DM med dine spørsmål!

Har du spørsmål?

Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no