Nyheter fra UiT om koronaviruset


Ny norsk dataportal gir bedre tilgang på kritisk kunnskap om covid-19

En ny dataportal som gjør det enklere å få tilgang til og dele forskningsdata om covid-19 er lansert av nettverket ELIXIR Norge. UiT er vert for dataportalen.


Hjemmetest skal avsløre immunitet mot covid-19

30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn blir nå invitert til å delta i en ny forskningsstudie for å finne ut hvor mange som faktisk har antistoffer mot koronaviruset i Norge.


Er det farlig å feire halloween i koronatiden?

Det kan virke litt ekstra skummelt å gå knask eller knep i år. Men ute på trappa til folk er smittefaren liten, mener smitte-ekspert Ørjan Olsvik.


Hvilken krise treffer oss neste gang?

Covid-19-pandemien er en global krise og blir kanskje stående som en av de største krisene denne generasjonen opplever. Likevel – ingen vet hva som treffer oss neste gang.


Støtter oppfordring fra statsministeren / Supports the call of the Prime Minister

Rektor Anne Husebekk oppfordrer studenter og ansatte ved UiT til å tenke ekstra mye på smittevern framover. 


Åpner for studentutveksling innenfor EU/EØS til våren / UiT opens for student exchange within the EU/EEA this spring

UiT Norges arktiske universitet tilrettelegger for studentutveksling innenfor EU-/EØS-området og Storbritannia våren 2021.  


Hva skjedde med aktivitetsnivået vårt da landet ble koronastengt?

Forsker André Henriksen fra UiT ønsker å komme i kontakt med folk som har hatt på seg treningsklokker i koronatiden og som kan tenke seg å bidra til spennende helseforskning.


Drøfter helsetjenester med pandemien som bakteppe

Med et sterkt felt av innledere i boks og en pandemi som bakteppe, inviterer tunge samarbeidspartnere i nord til den digitale helsekonferansen «Framtidens helsetjeneste v. 2.0».


Tillit til myndigheters håndtering av covid-19 gir god mental helse

Hvordan reagerte du i mars, da landet ble stengt ned på grunn av korona? Psykologieksperter ved UiT har forsket på våre reaksjoner og mentale helse i denne helt spesielle verdenskrisen. 


Flyktningebarn har høyt stressnivå på grunn av korona

Frykten for covid-19 har gitt en alarmerende økning i stressnivået blant flyktningebarn i Midtøsten. Det viser en ny undersøkelse som Flyktninghjelpen har gjennomført i samarbeid med UiT-professor Jon-Håkon Schultz.


Slik forebygger UiT koronasmitte / Infection prevention measures at UiT campuses

Dette gjør UiT for at semesterstart skal bli en trygg og fin opplevelse for studentene. 


Får millionar til å utvikla koronatest

UiT-forskarar bidreg i arbeidet med ein test som kan påvisa immunitet mot koronavirus. Prosjektet får inntil åtte millionar kroner frå Noregs Forskingsråd.


Ikke økt smittefare på treningssentre

En ny norsk, litt uvanlig studie har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Forskerne ville undersøke om bruk av treningssentre førte til økt smitte av koronaviruset. Det gjorde det ikke.


Ny rekord for UiTs leksikonartikler

Koronapandemien ga rekordlesing av Store norske leksikon. UiTs artikler i leksikonet er lest fire millioner ganger siste år.


Nå åpner universitetene, høyskolene og fagskolene igjen / Universities, colleges and vocational schools set to reopen

Fra 15. juni åpnes alle utdanningsinstitusjonene i Norge helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.


Vil studere folks reisevaner

En forskningsgruppe ved UiT vil finne ut hvordan nordmenns reisevaner endrer seg som følge av korona. Forskerne trenger nå din hjelp.


– Et viktig oppdrag

UiT-rektor Anne Husebekk er invitert til å sitte i styringsgruppa til Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Programmet skal samordne forskningen på viruset.


Paramedisin-studenter øver digitalt på ambulanselivet

Da koronasituasjonen satte en stopper for fysisk undervisning i mars, måtte lærerne på paramedisin-studiet ved UiT tenke nytt. 


Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpner igjen / The Arctic University Museum and The Polar Museum to re-open

Kommuneoverlegen i Tromsø har godkjent at museene kan sette i gang en gradvis åpning for publikum. Det planlegges for åpning 1. juni. 


UiT- og UNN-eksperter bistår Tromsø kommune med lokale covid 19-prognoser

Lokale smitteprognoser 7–10 dager inn i framtida er viktigere for kommunene enn R-tallet for hele Norge, mener professor Ørjan Olsvik. – Fantastisk å kunne bruke globale smitteeksperter lokalt, sier Tromsø kommune.


Sjekker korona i et tverrsnitt av befolkningen

Et toårig forskningsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet har fått fem millioner kroner for å kartlegge covid-19-spredningen i hele det norske samfunnet.


Ordinær studentutveksling avlyses i høstsemesteret 2020 / Ordinary student exchange is canceled for the autumn semester of 2020 

Usikkerheten rundt koronapandemien gjør det for utrygt å gjennomføre studentutveksling i høstsemesteret i år. Universitetsledelsen avlyser derfor ordinær fysisk utveksling. 


UiT med gradvis gjenåpning av sine campus

UiT legger til rette for en gradvis åpning av sine campus for studenter og ansatte fra og med neste uke (uke 20). 


Koronakrisen utfordrer rettssikkerheten i mange land

Hvordan sikres rettsikkerheten til borgerne i krevende koronatider? En rykende fersk undersøkelse fra UiT har sett på hvordan dette løses i 15 ulike land.


UiT-studenter bidrar på luftveisklinikk på Kraft legesenter

På Kraft har det planlagte legesenteret ennå ikke åpnet. Tromsø kommune har istedet valgt å bruke lokalene til å etablere en luftveisklinikk i koronasituasjonen.


Koronakrisen viser vei til studie- og yrkesvalg

Har du lyst til å bidra i helsevesenet i krisetider? Intensivsykepleiere bretter nå opp ermene og står på for samfunnet vårt.


Åpner utdanningsinstitusjonene for noen grupper / Educational institutions to open for select groups

Lokalene til fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27. april. – Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 


Digitale disputaser åpner for nye muligheter

Etter «korona-nedstengingen» har 14 disputaser ved UiT vært gjennomført som planlagt – men på digitale flater. Det har fungert så bra at det kanskje til og med kan åpne for nye, forbedrede muligheter i framtida?


Ekspertliste påsken 2020

Til journalister: Ved UiT Norges arktiske universitet er det flere forskere som kan besvare spørsmål knyttet til påskens aktiviteter: ski- og fjellturer, snøskred og om nordmenns forhold til naturen og hytta si.


UiTs nye bærekraftspiloter tar grep

Bærekraftspilotene er i siget, tross koronatider og kun digitale møter. Fire av fem piloter for 2020 er nå på plass i UiT-systemet. Kun UiT i Harstad gjenstår. Korona og bærekraft er et sentralt tema for arbeidet fram mot sommeren.


Koronakrisen: – Ikke bare utfordringer, men også nye muligheter

– Koronakrisen betyr nye utfordringer, men også nye muligheter, sier førsteamanuensis Bjarte Hoff ved UiT Norges arktiske universitet.


Ungdom vil ha mer informasjon om koronaviruset

En rykende fersk rapport fra UiT Norges arktiske universitet viser at selv om mange ungdommer syns det er mye bra informasjon om koronaviruset, så savner de mer tilrettelagt informasjon for ungdom.


Avhengig av næringsliv også etter krisen

Det lokale næringslivet har stor betydning. Det er lærdom dosent Kristen Albert Ellingsen ved UiT i Alta mener vi kan få etter koronakrisen. Han advarer næringslivet mot å glemme markedsarbeidet som gjør kundene oppmerksomme på hvilke tilbud som finnes.


Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå

– For barnas skyld, snakk med folk og vær litt mer sosiale. Det er mulig, selv innenfor "koronareglene", sier psykologiprofessorer. Her får du flere råd om hva vi alle kan gjøre for barna som har det ekstra vondt nå. 


UiT lager verneutstyr til helsevesenet

Da henvendelsen kom tirsdag kveld, snudde miljøene ved UiT i Narvik seg fort. Onsdag var mellom 30 og 40 3D-printede hodebraketter til ansiktsvisirer klare for levering til Norsk Folkehjelp Narvik. Deretter jobbet man fram nye løsninger og skrudde opp tempoet i produksjonen.


Reiselivsjobb innen rekkevidde?

Har det i dag noen hensikt å utdanne seg innen reiselivsnæringa? Det spørsmålet stiller kanskje mange studenter nå, når alt har gått i stå.


Gjenåpning av skoler og barnehager kan føre til økt risiko for koronasmitte

Forsker ved UiT advarer om at det kan være risikabelt å åpne skoler og barnehager i Tromsø uten en god plan. 


WEBINAR: Korona, søringkarantene og kampen om naturressursene

Vil du ha innsikt i debatten om «søringkarantene» og fullmaktslovgivning? Hva sier juridiske forskere? Følg med på debatt via åpent webinar tirsdag!


– Vi trenger en digital revolusjon i helsevesenet 

Dagens koronasituasjon viser hvor viktig det er å ha nok helsepersonell. Men hva om leger og sykepleiere kunne bli avlastet av smart teknologi?  – Det haster med å få på plass god teknologi i helsevesenet, sier IT-professorer ved UiT.  


Ble returnert fra praksis i Afrika

 – Ingen snakket om koronaviruset i Zambia, forteller sykepleierstudent ved UiT, Marita Falck, som sammen med sine fire medstudenter kom tilbake til Norge i forrige uke. De fleste UiT-studentene som har vært i utlandet er nå enten kommet hjem eller er på vei hjem.  


Berømmer studenter og ansatte

IT-direktør ved UiT, Stig Ørsje, er full av lovord om studenter og ansattes evne og vilje til omstilling under de krevende forholdene med fare for spredning av koronavirus. Han mener det er all grunn til å berømme alle ved UiT Norges arktiske universitet for dugnadsinnsatsen.


Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen  

Nå kan studenter søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. 


Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

På grunn av koronaviruset får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. Det kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.


Hvordan opplever du som ungdom informasjon som gis om koronaviruset?

RKBU Nord gjennomfører en undersøkelse om hvordan du som ungdom opplever informasjonen som gis om koronaviruset og hvordan koronaviruset påvirker deg.


Finn en forsker: om koronavirus og situasjonen vi er i nå

Her finner du faglige eksperter innen forskjellige områder til nyhetssaker som omhandler koronaviruset og situasjonen vi er i: sosialt, psykologisk, økonomisk og medisinsk. 


Informasjon til studenter, ansatte og gjester vedrørende koronaviruset

UiT følger utviklingen av situasjonen når det gjelder utbredelse og håndtering av koronaviruset COVID-19. 


Rektors blogg
Publikasjoner
Magasinet Labyrint
Magasinet Ottar
Podium - FoU-magasin fra Det kunstvitenskapelige fakultet
Studentavisen Midnattsolposten