Ekstra opptak til lærer og sykepleie ved UiT

Stortinget har i dag besluttet å fjerne særskilte karakterkrav fra og med 2025, og åpner for overgangsordninger allerede for årets opptak. Det vil UiT følge opp.

En kvinne snakker til fire yngre mennesker som sitter rundt et bord. Stort vindu og fjell i bakgrunnen.
Tett veiledning for små grupper på lærerutdanningen på UiT. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no Kommunikasjonsrådgjevar
Publisert: 05.06.24 14:44 Oppdatert: 26.06.24 14:25
Om UiT Studentliv / Studier

Med dagens vedtak i Stortinget blir generell studiekompetanse tilstrekkelig for å starte sykepleierutdanningen, slik det er på de aller fleste utdanninger i Norge. Vedtaket får full effekt for Samordna opptak i 2025, men utdanningsinstitusjonene gis anledning til å ha lokale opptak etter neste års reglement allerede i år. UiT vil gjennomføre et slikt ekstra opptak i sommer.

Stortinget åpner også for at utdanningsinstitusjonene kan søke om dispensasjon fra karakterkrav på lærerutdanningene. Det har UiT gjort, og fått innvilget.

Det vil si at søkere til lærer- og sykepleierutdanningene enten kan få plass via Samordna opptak (SO) hvis de oppfyller karakterkravene eller, hvis de ikke oppfyller karakterkravene, i UiT sin egen søknadsordning (lokalt opptak). Det er også mulig å søke i lokalt opptak selv om man ikke har søkt sykepleie eller lærer i SO. Men man må uansett ha generell studiekompetanse.

Tre mennesker kledd i sykehusklær jobber med en person som ligger i en sykeseng
Studenter på UiT øver på livreddende medisinsk behandling. Foto: Lars Åke Andersen

UiT sin søknadsordning åpner 20. juli. Studieplasser som ikke blir fylt i Samordna opptak, vil bli tildelt i denne ordningen etter førstemann til mølla-prinsippet. Nærmere informasjon om hvordan man søker vil komme i god tid før 20. juli.

– Vi trenger flere kvalifiserte lærere og sykepleiere, så vi er glade for at vi nå kan gi enda flere motiverte søkere plass hos UiT. Jeg er trygg på at de vil få det bra hos oss, og at de kommer ut som kompetente og motiverte fagpersoner, sier prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Kathrine Tveiterås.

UiT tilbyr fulltids bachelor i sykepleierutdanning på følgende studiesteder:

 • Harstad
 • Hammerfest (samlingsbasert)
 • Narvik
 • Tromsø

UiT tilbyr lærerutdanninger (5-årig master) på følgende studiesteder:

 • Alta - Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (samlingsbasert)
 • Alta - Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (samlingsbasert)
 • Narvik - Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn (samlingsbasert)
 • Tromsø - Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn
 • Tromsø - Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn
 • Tromsø – Lektor i realfag trinn 8-13 (krever fordypning i realfag)
 • Tromsø – Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13

UiT er sikre på at de ferdigutdannede lærerne og sykepleierne vil ha kompetansen de trenger for å trygt gå ut i arbeidslivet. Kravene til studentene, testingen underveis og de avsluttende eksamenene vil holde samme høye kvalitet som før. Samtidig skal studentene få tett oppfølging gjennom mentorordninger og støttestrukturer som for eksempel individuelle studentsamtaler tidlig i semesteret, ekstra seminarer i matematikk og drop-in veiledning.

Endringslogg:
21.06.24 – Oppdaterte saken med at UiT har fått dispensasjon fra karakterkravene på lørerutdanningen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/35-lararutdanningar-far-unntak-fra-karakterkrava/id3046294/?expand=factbox3046296

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no Kommunikasjonsrådgjevar
Publisert: 05.06.24 14:44 Oppdatert: 26.06.24 14:25
Om UiT Studentliv / Studier