Solid uttelling for innovasjonsprosjekter

UiT og Norinnova står bak hele 6 av i alt 21 nasjonale søknader som nå får midler til kommersialiseringsprosjekter fra Forskningsrådet. Prosjektene mottar like i underkant av 30 millioner kroner totalt.

Bilde av UiTs administrasjonsbygg
Seks innovasjonsprosjekter fra UiT/Norinnova er tildelt i underkant av 30 millioner kroner fra Forskningsrådet. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.04.24 14:11 Oppdatert: 15.05.24 13:05
Om UiT UiT Talent

– Vi er svært godt fornøyde med at UiT hevder seg så godt på innovasjonsområdet. Vi har mange spennende forskningsresultater, og det å videreutvikle ideer fra disse som kan bli nye produkter og tjenester er viktig både for samfunnsutviklingen og fagmiljøene, sier prorektor Kathrine Tveiterås.  

Vil redusere risiko

Tildelingen kommer gjennom Forskningsrådets utlyste «Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023», og dekker det som beskrives som den første fasen i et prosjekt - «fra teknologi til prekommersiell fase». Målet er å redusere teknologi- og markedsrisiko, for deretter å sikre utløsende effekt inn i neste fase etter gjennomført prosjekt.   

Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning, er svært godt fornøyd med at UiT hevder seg på innovasjonsområdet. Foto: David Jensen

Forskningsrådet gir kun tilskudd til kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater med opphav fra godkjente forskningsorganisasjoner. Det er en målsetting at all offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, enten gjennom formidling, gjennom spredning av resultater samt innføring av ny kunnskap.  

Glad for godt samarbeid

UiT og Norinnova sendte totalt 15 søknader der UiT sto som prosjektansvarlig for 12 og Norinnova for 3. Fire av UiTs søknader og 2 av Norinnovas ble innvilget.  

Dette er rekord.  

Maksimal støttegrense for det enkelte prosjekt er fem millioner kroner. De seks UiT/Norinnova-prosjektene får i alt 29 895 000 kroner. Totalt ble det delt ut drøyt 99 millioner kroner via ordningen. Det betyr at UiT/Norinnova mottar 30 prosent av de tildelte verifiseringsmidlene nasjonalt. 

– Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med Norinnova. De har spesialkompetanse på tidligfase som våre forskere har stort utbytte av å få tilgang til, sier Tveiterås.  

Virkemidlene fungerer

Utviklingen av UiT som en ledende forskningsinstitusjon krever aktiv deltakelse på både nasjonale og internasjonale forskningsarenaer. UiT har utviklet flere virkemidler for å hjelpe forskere og fagmiljø med å nå sine målsetninger.

Under overskriften «UiT Talent» har universitetet et omfattende sett med verktøy og programmer som skal bidra til at UiT når sine strategiske mål innen forskning, utdanning og innovasjon.  

– Via UiT Talent Innovasjon legger vi til rette for innovasjon og entreprenørskap i UiT-systemet gjennom blant annet åpne utlysninger både for innovasjonsstipend og fond til å utvikle prosjekter i ulike faser. Tildelingen vi nå har fått er en pekepinn på at virkemidlene fungerer, sier Tveiterås. 

Spennende prosjekter

– Dette er utrolig spennende innovasjonsprosjekter som har hevdet seg i en tøff nasjonal konkurranse. Det faktum at Norinnova og UiT hevder seg så bra i denne konkurransen er strålende resultat av et langvarig og strategisk samarbeid med satsning på nettopp innovasjon, sier Therese Lein, markedssjef i Norinnova. 

– Stort potensial

– Det er et stort potensial i økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. Ideer som springer ut fra forskning kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og til raskere grønn omstilling. Det er flott at forskningsinstitusjonene tar et større ansvar for innovasjon og kommersialisering. Dette gjør at vi raskt kan ta i bruk kunnskapen og skape verdier i samfunnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre i forbindelse med tildelingen. 

– I år har vi hatt rekordmange søkere og kvaliteten på søknadene er gjennomgående svært høy. Det lover godt for omstillingen vi står midt oppi, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Søker

Prosjekt

Innvilget beløp

PI

Lenke med info

UiT

sCENTsor - Ultra-sensitive and compact gas sensor

 5 000 000

Jana Jagerska

Norinnova partner

https://norinnova.no/mast-gas-sensor/

UiT

inNMR: Unlocking a new class of NMR analysis by bringing a clever accessory to the market

 5 000 000

Johan Isaksson

Norinnova partner

 egen infoside Norinnovas hjemmeside

UiT

InterNASH - An intercellular-pathway therapeutic for non-alcoholic steatohepatitis

 5 000 000

Gahl Levy

Norinnova partner

https://norinnova.no/internash/

UiT

Fiber Resolution Targets for Optical Nano and Microscopes (FiRsT)

 5 000 000

Komal Agarwal

Norinnova partner

https://norinnova.no/first/

NORINNOVA AS

Lightweight Super-Resolution Imaging

 5 000 000

Lars Sørensen- Norinnova

UiT-partner Krishna Agarwal

MUSICAL-prosjektet

NORINNOVA AS

Genetic markers for optimal smolt readiness

 4 895 000

Ingrid Skjæveland- Norinnova

UiT-partner David Hazelrigg

https://norinnova.no/synchronizing-seawater-readiness-of-salmon-smolt-with-seawater-transfer/

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.04.24 14:11 Oppdatert: 15.05.24 13:05
Om UiT UiT Talent