Best på Horisont Europa-søknader

UiT har fått innvilget 28,6 prosent av alle søknader til forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. Det er den beste suksessraten blant alle universitet i Norge.

To forskere poserer på polisen med en koffert med vitenskapelig utstyr.
Jack Landy, her sammen med kollega Polona Itkin på havisen i Arktis, er en av forskerene som har fått gjennomslag på sin EU-søknad. Foto: Christian Zoelly / Norsk Polarinstitutt
Portrettbilde av Østerbøl , Roy-Morten
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 02.02.24 11:11 Oppdatert: 05.02.24 15:46
Geopolitikk Internasjonalt samarbeid Om UiT

Av 196 søknader til EUs niende rammeprogram ble 56 innvilget, noe som gir UiT en imponerende suksessrate på over tjueåtte prosent i programmet så langt (2021-2023).

Mann går over konferansepodiet med et ark i hånden.
Prorektor Jan-Gunnar Winther. Foto: David Jensen / UiT

I tillegg fikk UiT 21,9 prosent av midlene det ble søkt om, noe som er den høyeste finansielle suksessraten sammenlignet med de andre universitetene her i landet. Dette viser ferske tall fra Europakommisjonens database eCorda. 

–  Dette er gledelig lesning og en stor inspirasjon! For videreutviklingen av UiT som kunnskapsinstitusjon, er det helt sentralt med aktiv deltakelse på den internasjonale forskningsarenaen, sier Jan-Gunnar Winther, prorektor ved UiT.

Treffer på globale utfordringer

Portrettbilde av kvinne med sommerlig bakgrunn.
Seniorrådgiver Theresa Mikalsen. Foto: UiT

Programmet består av tre søyler: Fremragende forskning, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, Innovativt Europa. Og UiT har en særlig høy suksessrate med søknader rettet mot den andre søylen.

–  Hele 38,9 prosent av våre søknader i denne søylen ble innvilget. Dette betyr at vår ambisjon for Horisont Europa treffer godt, forteller seniorrådgiver Theresa Mikalsen på Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

–  Vi bør sende langt flere EU-søknader, særlig til søyle to i programmet, oppfordrer Mikalsen. 

Det totale budsjettet for forsknings- og rammeprogrammet er 95,5 milliarder euro, som betyr cirka tusen svimlende milliarder norske kroner.

Fakta om Horisont Europa

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.
  • Tre søyler: Fremragende forskning, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, Innovativt Europa.
  • Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.
  • Hele 35  prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. 
  • Les mer om programmet på Forskningsrådets nettsider.
  • Horizon Europe (EUs offisielle nettside).
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 02.02.24 11:11 Oppdatert: 05.02.24 15:46
Geopolitikk Internasjonalt samarbeid Om UiT