Anbefaler nytt museum i Tromsø sentrum

Statsbygg anbefaler at UiT bygger et nytt og vesentlig billigere museum i Tromsø sentrum.

Illustrasjon av et diger hvalskjelett som henger fra taket i et stort rom.
Slik ser arkitektfirmaet Henning Larsen for seg det nye museet innvendig. Foto: Henning Larsen arkitekter
Portrettbilde av Bakkevoll, Geir Heggås
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 19.01.24 10:30 Oppdatert: 19.01.24 10:53
Om UiT

Det siste året har Statsbygg, på oppdrag fra UiT Norges arktiske universitet, vurdert hvor Tromsøs nye museum bør ligge, og hvilken kostnad og samfunnsnytte det vil ha.

Denne uka kom svaret: Det nye museet bør ligge i Tromsø sentrum, på tomta som allerede er regulert og blir kjøpt for formålet.

portrett av en mann utendørs om sommeren
Rektor Dag Rune Olsen. Foto: David Jensen

– Alle som ønsker liv og vekst i Tromsø sentrum, blir nok glade for å lese denne konklusjonen. Statsbygg mener for det første at et større byggeprosjekt som gir Tromsø et nytt museum, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Deretter peker rapporten på at et museum i sentrum vil trekke flest besøkende og bli en attraksjon for både fastboende og besøkende, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet. 

Redusert pris

Statsbygg har regnet ut at man kan redusere prislappen på museet med 670 millioner i forhold til tidligere planer, slik at det vil koste 1 950 millioner kroner.

– Staten har trangere økonomi enn da vi startet å planlegge dette museet, så det er helt riktig å redusere prosjektet slik denne rapporten legger opp til. Når vi nå sender rapporten videre, legger vi også vekt på at vi må få mest mulig ut av hver offentlig krone. Derfor minner vi om at staten allerede har brukt og forpliktet seg til kostnader på̊ mer enn 200 millioner kroner på den vedtatte tomta i sentrum, i prosjekteringen og de bindende avtalene om kjøp. Rapporten fra Statsbygg legger opp til at disse pengene kommer til nytte, siden vi får et tydelig råd om ikke å starte prosjektet forfra på et annet sted, sier Olsen.

Bestilt av Kunnskapsdepartementet

UiT sender nå rapporten, en konseptvalgutredning (KVU), til Kunnskapsdepartementet som bestilte den i fjor. Regjeringen besluttet allerede i 2016 bygging av et nytt universitetsmuseum og at dette skal ligge i sentrum av Tromsø. Etter at tre ulike alternativ i sentrum ble utredet, besluttet Kunnskapsdepartementet i 2017 nøyaktig plassering og gav Statsbygg i oppgave å prosjektere et nytt museum på Mack-tomta i Tromsø sentrum.

Slik vil museet ligge på Mack-tomta. Foto: Henning Larsen arkitekter

Med et trangere økonomisk handlingsrom ble prosjektet avbrutt i oktober 2022. Da var nytt universitetsmuseum ferdigprosjektert, kjøpekontrakt for tomt i sentrum av Tromsø signert og reguleringsplanen ferdigbehandlet av Tromsø kommune. Deretter gav Kunnskapsdepartementet UiT oppdraget om å revidere prosjektet i en ny konseptvalgutredning som vurderer fire ulike alternativ med et lavere kostnad enn det opprinnelige prosjektet. 

Fire alternativ vurdert

Statsbygg har altså vurdert alternativet som samler museets utstilling og magasin i Tromsø sentrum, opp mot tre andre konsept. 

Det første av disse er et såkalt minimumsprosjekt der dagens museumslokaler i Folkeparken blir forbedret og bygd litt ut, men denne løsningen er ifølge Statsbygg ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Statsbygg har også vurdert en større oppgradering og utbygging i Folkeparken, og et delt konsept der museets utstillinger flytter til i sentrum og magasinene til universitetets områder i Breivika. 

Glad ordfører

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune er glad for at Statsbygg anbefaler konseptet som samler utstillingene og magasinene i Tromsø sentrum, en løsning som vil gi byen en ny attraksjon.

To menn og en kvinne om vinteren i på et tomt byområde
Ordfører Gunnar Wilhelmsen, daværende rektor Anne Husebekk og administrasjonsdirektør Jørgen Fossland ved den nye museumstomten i 2020. Foto: Jonatan Ottesen / UiT

– Målet med museet er å dele kunnskap om natur og kultur i nord. Et slikt nordområdemuseum vil styrke Tromsø som den arktiske hovedstaden. Jeg er særlig glad for at Statsbygg peker på det nasjonale ansvaret UiT har for å formidle samisk og kvensk natur, kultur og historie, sier Wilhelmsen.

Destinasjonsselskapet Visit Tromsø har beregnet at det nye museet i Tromsø sentrum kan få 150.000 til 200.000 årlige besøkende. Ordføreren tror derfor et nytt museum på Mack-tomta også vil bidra til næringsutvikling i Tromsø sentrum og til målet i byvekstavtalen om at biltrafikken ikke skal øke.

Håper på regjeringen

Både ordføreren og UiT-rektoren håper forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch så raskt som mulig velger å gå videre med konseptet som Statsbygg anbefaler og gir startskuddet til et forprosjekt.

Du kan lese hele rapporten her:  KVU 2024 Norges arktiske universitetsmuseum (PDF).

Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 19.01.24 10:30 Oppdatert: 19.01.24 10:53
Om UiT