UiT innfører ny studiemodell

Universitetsstyret har vedtatt nye rammer for de disiplinfaglige utdanningene våre.

Rødt administrasjonsbygg reflektert i vann
Studietilbudet til UiT skal videreutvikles de neste årene. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen / UiT
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.12.23 12:50 Oppdatert: 07.02.24 13:57
Om UiT Studentliv / Studier

Tirsdag 19. desember behandlet universitetsstyret ny porteføljeutviklingsplan og vedtok ny struktur for oppbygging av de disiplinfaglige utdanningene og sivilingeniørutdanningene ved UiT. 

– Dette er kanskje det viktigste vi gjør i vår styreperiode.

Det sa fungerende styreleder Anders Malmberg under behandlingen, og var imponert over arbeidet som var gjort.

portett av en mann
Anders Malmberg ledet styremøtet tirsdag.Foto: Uppsala universitet

Ny oppbygging av utdanningene 

I den nye strukturen skal utdanningene bygges opp av programfag, valgfag og fellesfag.

På bachelornivå skal programfag utgjøre 100 studiepoeng, mens 60 studiepoeng kan være valgfag og 20 studiepoeng fellesfag. Det er unntak for noen utdanninger som kan ha opptil 130 studiepoeng med programfag.

Den nye strukturen skal fremme flerfaglighet og fleksibilitet, og målet er et framtidsrettet studietilbud, som møter samfunnets kompetansebehov. 

– Vårt overordnede mål er å tilby en utdanningsportefølje som møter kompetansebehov samtidig som vi bruker ressursene våre bedre, sier prorektor Kathrine Tveiterås.

Sikrer faglig bredde og flerfaglig kompetanse

Tveiterås har ledet prosessen med ny porteføljeutviklingsplan som har vart i over ett år, og som har involvert store deler av organisasjonen.

Hun er tydelig på at UiT opprettholder sin faglige bredde med de nye rammene, samtidig som vi effektiviserer emneporteføljen.

– I tillegg styrker vi studentens flerfaglige kompetanse, og det blir enklere å kombinere jobb med studier, sier hun. 

portrett av en kvinne
Prorektor Kathrine Tveiterås har ledet prosessen med ny porteføljeutviklingsplan. Foto: David Jensen

Fagmiljøene får ansvar

Fakultetene får i oppdrag å tilpasse utdanningene til de nye rammene og legge til rette for gode interne prosesser.

Nye studieplaner på bachelornivå skal være klare til studiestart høsten 2025, mens endringer på masternivå, utsettes til neste porteføljeutviklingsplan.  

Styreleder Malmberg mener det er en styrke at prosessen ikke er toppstyrt, men at det er fagmiljøene som skal utforme prosessen framover.

Andre tiltak

For å styrke kapasiteten i organisasjonen og nå nye målgrupper, vil UiT også gjennomføre en rekke andre tiltak framover.

– Vi skal revidere studieprogrammer, samkjøre emner, utvikle flere fleksible studietilbud og teste ut nye kurstilbud, forteller Tveiterås. – I tillegg vil vi gjennomgå studieprogrammer med lav rekruttering, for å sikre at tilbudene våre er attraktive og relevante.

Prorektor og styret er tydelig på at prosessen vil kreve stor innsats fra hele UiT, og spesielt fra fagmiljøene.

– Det er ingen tvil om at dette er en krevende prosess for de ansatte og organisasjonen, sier Tveiterås og fortsetter:

– Men samtidig er dette en spennende prosess med mange muligheter, og den er nødvendig for å nå målet om et framtidsrettet universitet som fortsatt er ledende innen høyere utdanning.

Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.12.23 12:50 Oppdatert: 07.02.24 13:57
Om UiT Studentliv / Studier