Slik vil Harstad kommune og UiT rekruttere flere til helsefag

Ansatte som vil studere sykepleie eller vernepleie kan få støtte fra kommunen, samtidig som UiT garanterer praksis innenfor Harstad kommune. Sykepleie- og vernepleierstudenter ved UiT i Harstad tilbys også stipend hvis de jobber i kommunen i utdanningstiden.

Åpen dag
Fra Åpen dag ved UiT i Harstad 2023. Assisterende instituttleder Trine Bruun Harberg ved sykepleierutdanningen i Harstad snakker til elever fra videregående skole. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 31.08.23 14:11 Oppdatert: 02.10.23 10:38
Om UiT Harstad

Som mange andre kommuner står Harstad kommune overfor store utfordringer for å rekruttere nok arbeidskraft. Dette er en varslet utfordring og gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Det er forventet at utfordringene vil øke de neste årene.

Harstad kommune har derfor bestemt seg for å etablere ordninger både for de som allerede er ansatt i kommunen (deltidsstudier), og studenter som ikke er ansatt i kommunen, men som ønsker å jobbe deltid mens de studerer (rekrutteringsstillinger).

Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) sier det var kort vei fra utfordring, forslag til løsning og utførelse.  

– Dette er “småbyfordelene”, sier Opsal og peker på at det i en by der linjene er korte kan være lettere å løse utfordringer når alle parter er innstilt på

Og samarbeidet ble raskt etablert når kommunen tok kontakt med UiT.

– Harstad kommune har vært utrolig gode på samarbeid. Dette viste de allerede i forbindelse med den fleksible lærerutdanningen vi startet tidligere, da innførte de også lignende insentivordninger, sier Rikke Gürgens Gjærum, viserektor ved UiT.

Pressekonferanse
Fra pressekonferansen ved UiT i Harstad: Rikke Gürgens Gjærum, viserektor, Bjørn-Eirik Johnsen, instituttleder Institutt for vernepleie, Gunbjørg Svineng, dekan ved det helsevitenskapelig fakultet, Trine Bruun Harberg, assisterende instituttleder sykepleierstudiet i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), ordfører Harstad, Elisabeth Mortensen, HR-sjef Harstad kommune, Elin Sareussen Vang, enhetsleder Harstad kommune. Foto: Tomas Rolland/UiT

Slik virker ordningene

For å legge til rette for at ansatte kan gjennomføre deltidsstudier i sykepleie og vernepleie, ønsker kommunen å bruke disse virkemidlene:  

  • Den ansatte får permisjon med lønn for halvparten av samlingene
  • Eksamensfri i henhold til permisjonsreglementet
  • I praksisperiodene får den ansatte 25 % lønnsdekning
  • I tillegg kan den ansatte søke stipend fra sin fagforening
  • 2 års bindingstid etter fullført utdanning

I tillegg til egne ansatte retter kommunen seg også mot fremtidige arbeidstakere gjennom å tilby rekrutteringsstillinger til syke- og vernepleierstudenter ved UiT i Harstad.

Dette gjelder studenter som pr. i dag ikke har fast stilling i kommunen, men som ønsker å jobbe mens de utdanner seg, mot at de får stipend i tillegg til lønn. Håpet er at gjennom å knytte studentene til en arbeidsplass de trives på, så kan det bidra til at flere velger å bli i kommunen etter endt utdanning.

Rekrutteringsstillingene får disse vilkårene:

  • Minimum 20 prosent fast stilling i utdanningstiden
  • Lønn tilsvarende fagarbeider i utdanningstiden
  • Ekstravakter betales med samme lønn som den faste stillingen
  • Det er ingen bindingstid knyttet til ordningen

I tillegg får de stipend, mellom 15.000 og 20.000 kroner i året, avhengig av om de binder seg for sommerjobb eller ikke.

Garanterer lokale praksisplasser

– Dette er et kjempebra samarbeid med Harstad kommune. Vi har garantert at de studentene det gjelder skal få ta utdanningen sin her i Harstad, og at de får sine praksisperioder her i kommunen, sier Trine Bruun Harberg, assisterende instituttleder ved sykepleiestudiet ved UiT i Harstad.

Samme ordning vil gjelde for vernepleierutdanningen. I år er det opptak til deltidsstudiet i Alta, mens det først i 2024 er opptak i Harstad.

Instituttleder ved institutt for vernepleie, Bjørn-Eirik Johnsen, er glad for tiltaket fra kommunen.

– Jeg håper initiativet fra Harstad kommune sprer seg som ild i tørt gress, og at andre kommuner etablerer lignende ordninger, sier Johnsen.

Dekan ved det helsevitenskaplige fakultet, Gunbjørg Svineng, mener flere kommuner må se på slike ordninger. Hun minner om at praksis utgjør 50 prosent av studietiden på sykepleierstudiet og at dette gir kommunene en unik mulighet.

– Når studentene er ute i praksis, så utgjør dette en fantastisk rekrutteringsarena for kommunene der ute, sier Svineng.

Infomøte

12. september arrangerer UiT og Harstad kommune et åpent informasjonsmøte der det legges vekt på det fleksible sykepleierstudiet og jobbmulighetene i Harstad kommune.

Møtet er for alle som vil vite om mulighetene for å studere sykepleie på deltid, enten du er i arbeidslivet eller kommer rett fra videregående.

Lenke til arrangement: https://www.facebook.com/events/1725497497916120

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 31.08.23 14:11 Oppdatert: 02.10.23 10:38
Om UiT Harstad