Borch har ambisjoner for UiT

Den første visitten til den nye ministeren ble lagt til UiT. Sandra Borchs eget juridiske arnested. Hun signaliserer at UiT skal bli enda viktigere for regjeringas politikk i Nord-Norge.

UIT-STUDENT: Tidligere student Sandra Borch er tilbake på UiT, denne gangen som statsråd med ansvar for sektoren.
FØRSTE INSTITUSJON: Ny statsråd Sandra Borch ønsker tett dialog. Og etter to arbeidsdager på Kunnskapsdepartementet, fikk UiT det første besøket av den nye statsråden. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 09.08.23 13:35 Oppdatert: 31.08.23 12:52
Lov og rett Om UiT

4. august ble tidligere student i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Sandra Borch utnevnt til ny forsknings- og høyere utdanningsminister og hun har nå ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.  Tirsdag 8. august fikk UiT besøk av ministeren.  Og ikke uten grunn.

Det er jo fordi at jeg er utdannet herifra, og så er jeg Tromsø-jente og jeg er vel også den første nordlendingen i denne posten, og jeg er stolt av å ha studert på UiT, sier Borch.  

Gode signaler 

Regjeringa lover i Hurdalsplattformen visjoner at utdanning skal være tilgjengelig der folk bor, samt styrke forskning, spesielt innen klima og omstilling. Og statsråden med hjertet i Tromsø er klar i talen. UiT skal være motoren i nord.   

– Det er litt av grunnen til at jeg ville hit så tidlig, fordi at Nord-Norge og nordområdene kommer til, og er viktig for regjeringa. Det å utdanne framtida sin arbeidskraft. Særlig i nord der vi har sett utfordringer på mangel på folk, så kommer universitetet til å bli særlig viktig, sier Borch.  

Rektor Dag Rune Olsen har i Khrono vist hvilke forventninger UiT har til den nye ministeren.  Det første møtet ble en hyggelig start på et videre samarbeid.  

 – Det er et veldig viktig signal om hva hun ønsker å prioritere, og det er godt nytt for oss. Det er godt nytt for UIT og universitetsbyen Tromsø, men det er naturligvis også godt nytt for Nord-Norge. Hun kommer åpenbart til å ta en klar ledende rolle i det å begynne å bygge Nord-Norge gjennom det mandatet hun har, som jo er forskning og høyere utdanning, så ja, vi er godt fornøyde, sier Olsen.  

Nytt universitetsmuseum i sentrum

Borch var ikke den eneste statsråden i Tromsø denne mandagen. Finansminister og partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, var med i Borchs følge til UiT. Han vil avvente hva Borch prioriterer før han åpner pengesekken.  

LANGE LINJER: Senterpartiet kjempet for å opprettet et universitet i Tromsø. I dag ledes denne delen av departementet også av Senterpartiet.
PÅ SIDELINJEN: Partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsket å delta på Sandra Borchs første offsielle institusjonsbesøk som forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT

– Det er veldig symboltungt at Sandra har fått den rollen. Fordi UiT er en suksesshistorie. Og nå er Sandra et direkte produkt av den politikken som ble ført på slutten av 60-tallet. Det er stort. Det er egentlig en høytidsdag, sier Vedum.   

Tidligere på dagen møtte UiT-rektor den nye kulturministeren Lubna Jaffery for å diskutere framdrifta for planene om lokalisering av Norges arktiske universitetsmuseum i bykjernen. Til avisa Nordlys sier Jaffery at det er naturlig at hun og Sandra snakker sammen om realiseringen av det nye universitetsmuseet som en del av det planlagte Kulturkvartalet i Tromsø sentrum.  

En av forventningene fra rektor er finansiering av flercampus-institusjoner, som regjeringa har sagt de skal levere på. Regjeringen har varslet at hovednøkkelen for å tilby mer kompetanse er fleksibilitet i tilbudet. Fleksible og desentraliserte tilbud slik at utdanning og kompetanseheving blir tilgjengelig og uavhengig av bosted og livssituasjon. UiTs nye strategi «Eallju – Drivkraft i Nord» operasjonaliseres nå og UiT har også en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet som vil gi resultater på sikt. Hva Borch vil realisere i den nye statsrådsposisjonen, gjenspeiles først trolig gjennom nytt statsbudsjett.   

– Nå går vi inn i budsjettprosesser i regjeringa, så det er for tidlig å konkludere noe. At jeg har ambisjoner for Tromsø og universitetet – det er det ingen tvil om, sier Borch.  

Takker tidligere foreleser

Borch som har drukket utallige kaffekopper på campus, tilbrakt 17. mai i lesesalen og bodd på studentbolig, ønsket spesielt å møte en person på UiT. Nemlig den første foreleseren hun møtte ved studiene i rettsvitenskap, Lena Bendiksen.  

– Hun var en viktig person for oss hver gang vi ønsket å slutte på andre og tredje avdeling, når forvaltningsloven ble litt for tung, så var Lena der og sa at fjerde og femte året blir enda artigere, sier Borch.   

 – Det er alltid fint å se hva våre tidligere studenter får til og oppnår med utdanningen sin. Og det at tøffe, sterke damer fra Nord-Norge kommer i posisjoner er noe vi heier sterkt på, sier professor Lena Bendiksen.   

Mandag er Borch tilbake på UiT og taler under semesteråpningen. Da får hun møte nye studenter og kanskje mimre mer tilbake på egen studietid. Og hvis du er nysgjerrig på hva Sandra Borch skrev master om, så kan du lese den her.

FØRSTE FORELESER: Professor Lena Bendiksen var Borchs første foreleser.
GLEDELIG GJENSYN: Lena Bendiksen var den første UiT-ansatte Sandra Borch møtte. Hun hadde aldri blitt jurist hvis ikke var studietilbud i Tromsø, da hun ønsket å studere nettopp i byen. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT.
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 09.08.23 13:35 Oppdatert: 31.08.23 12:52
Lov og rett Om UiT