UiT tilbyr 7512 søkere studieplass

Ved UiT Norges arktiske universitet blir det gitt tilbud om studieplass til 7512 søkere fra høsten av.

Studenter smiler til kamera under studiestart 2022
Faddere ved UiT står klare til å ta imot 7500 nye studenter høsten 2023. Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.07.23 11:01 Oppdatert: 25.07.23 15:45
Om UiT Studentliv / Studier

Samordna opptak offentliggjør i dag de nasjonale opptakstallene til universiteter og høyskoler i Norge. Totalt 8657 søkere hadde UiT som sitt førstevalg, en økning på nærmere sju prosent fra 2022.

– Vi ser fram til å kunne ta imot drøyt 7500 nye studenter ved UiT til høsten. Det er veldig gledelig at så mange har studier ved verdens nordligste universitet som sitt førstevalg, og nå oppfordrer vi alle som har fått tilbud om studieplass til å takke ja, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. 

Trangt nåløye 

I år som tidligere år, er nåløyet for opptak trangest ved UiTs profesjonsutdanninger. 

Ved medisinstudiet er poenggrensen 68,2, mens den på psykologistudiet er 66,5. Deretter følger Odontologi (66,0), Paramedisin (63,0) og Rettsvitenskap (61,4). Samtidig er ventelistene til de samme studiene svært lange. Medisinstudiet har 181 studieplasser og 1258 søkere på venteliste, til Rettsvitenskap kan tilby 150 studieplasser og har 1574 på venteliste mens antallet er 1271 til Psykologistudiet som har 49 studieplasser. 

Flere vil ha fleksible studier 

Det er også økt etterspørsel etter fleksible studier, det vil si studier som er særlig tilrettelagt for å kunne kombinere med jobb eller andre forpliktelser.  

– UiT sine studier er attraktive for ulike søkergrupper. Dette er i tråd med vår strategi hvor vi blant annet vektlegger at unge og voksne studenter på små og store steder tilegner seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter som framtiden trenger, sier Tveiterås. 

Her finner du ledige studieplasser ved UiT

Når det gjelder populære nettstudier er poenggrensen 46,7 for årsstudium i ledelse med sine 3481 søkere til 800 plasser. Tilsvarende for nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon er 47,6. Programmet hadde 1928 søkere til 300 plasser.  

Ved UiT i Alta er Arktisk friluftsliv det mest populære studieprogrammet med sine 321 søkere til 20 plasser.

Ved UiT i Narvik er poenggrensen for den nettbaserte bachelorutdanningen i Datateknikk, ingeniør, 54,8. Der var det 392 søkere til 40 studieplasser.  

Ved UiT i Harstad er Internasjonal beredskap det mest populære studiet med 648 søkere til 55 plasser – og en poenggrense på 62,0 i ordinær kvote. 

Fortsatt ledige plasser 

For grunnskolelærerutdanningene fortsetter en bekymringsfull trend også ved UiT. Samtlige kvalifiserte søkere til utdanningene i Harstad, Alta og Tromsø får tilbud om studieplass. Det samme gjelder for grunnskolelærerstudiet for 5.-10. trinn i Tromsø og Alta. Det betyr at det fortsatt er ledige studieplasser på lærerutdanningene ved UiT. 

Tendensen gjør seg nå også gjeldende for sykepleierutdanningene ved UiT. Kun sykepleie i Tromsø opererer med venteliste. Både i Harstad, Hammerfest og Narvik er det nå ledige studieplasser etter at det er gitt tilbud til alle kvalifiserte. 

– Det er en stor utfordring at interessen for samfunnskritiske profesjoner faller. Undersøkelser viser at de som har studert til sykepleier og lærer ved UiT er veldig fornøyde. For dem som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal gjøre til høsten er det heller ikke for sent. Det er mulig å søke på ledige studieplasser helt fram til 11. august, avslutter Tveiterås. 

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.07.23 11:01 Oppdatert: 25.07.23 15:45
Om UiT Studentliv / Studier