UiT vil styrke Ukraina-samarbeidet

UiT fortsetter med tiltak for ukrainske studenter og forskere – og vil inngå samarbeidsavtaler med ukrainske universiteter.

Bilde av det ukrainske flagg
UiT tar initiativ til å styrke samarbeidet med ukrainske universiteter. Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.07.23 10:35 Oppdatert: 06.07.23 12:49
Geopolitikk Om UiT

Etter Russlands fullskala angrep på Ukraina i februar 2022, ble det fra UiTs side innført konkrete tiltak for å støtte forskere og studenter som ble berørt av krigen. For budsjettåret 2022/23 ble det avsatt inntil ti millioner kroner for å finansiere de ulike tiltakene.

Nylig ble tiltakene for fjoråret gjennomgått og evaluert. I etterkant er det bestemt at UiT fortsetter med tiltak for forskere og studenter fra Ukraina, men samtidig avvikler noen av de tidligere ordningene. 

Tilgang til campus og studentmiljø

For ukrainske studenter betyr det at UiTs campusfasiliteter og studentmiljø stilles til rådighet for studenter bosatt i UiTs studiebyer. Dette er studenter som studerer digitalt eller har fått avbrutt høyere utdannelse i Ukraina. 

Tilbudet skal inkludere standard gjestetilgang, men kan også inkludere tilgang til bibliotek, studentarrangementer, studentforeninger og lignende. Etter individuell vurdering - og i samarbeid med det ukrainske hjemuniversitetet - kan det utvides til for eksempel faglig veiledning fra ansatte ved UiT, tilgang til forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid o.l. Studenten må normalt være tatt opp ved et lærested i hjemlandet. 

Stipendfinansiering av enkeltstudenter som allerede befinner seg i Norge videreføres ikke som eget tiltak etter juni 2023.

Ukrainske gradsstudenter ved norske studiesteder kan søke støtte fra Lånekassen. Som flyktninger i Norge vil de også fritas for studieavgift.

Forlenger tiltak for forskere på flukt

Tiltak for ukrainske forskere på flukt forlenges frem til 31. mai 2024. Tiltaket begrenses til å gjelde ukrainske akademikere på flukt, og vil derfor ikke lenger gjelde for russiske eller belarusiske statsborgere og normalt heller ikke for personer med norsk statsborgerskap i tillegg til ukrainsk.

Det kan søkes om a) forlengelse av ansettelse for forskere som fra før har midlertidig ansettelse under dette tiltaket, b) nye kandidater c) støtte til samarbeidsaktiviteter med ukrainske forskere.

Oppfordrer til dialog

UiT avvikler økonomiske støttetiltak for samarbeid med russiske og belarusiske enkeltforskere, men oppfordrer til dialog og samarbeid med enkeltforskere og ikke-statlige organisasjoner i Russland og Belarus. Dette på et nivå som ikke involverer overføring av penger eller tilgang til teknologi i henhold til eksportkontrollforskriften.

Ukrainske forskere og forsknings- og utdanningsmyndigheter har uttrykt ønske om økt internasjonalt samarbeid for å bidra til å opprettholde sektoren i krigstid, men også for å samarbeide om utvikling, forbedring og harmonisering med det europeiske utdanningsområdet.

Styrker samarbeidet med Ukraina

UiT vil styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner i Ukraina, og tar derfor nå initiativ til å inngå institusjonelt samarbeid med ukrainske universiteter og avtaler om student- og ansattutveksling. I tillegg ønsker UiT å inkludere ukrainske partnere i det arktiske samarbeidsområdet, for eksempel i institusjonelle samarbeidsnettverk som Arctic Five.

Som et ledd i å styrke samarbeidet i Ukraina, er det også planlagt at UiT søker medlemskap i Norsk-ukrainsk handelskammer.  

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 06.07.23 10:35 Oppdatert: 06.07.23 12:49
Geopolitikk Om UiT