Prorektor Camilla Brekke blir ny direktør for Norsk Polarinstitutt

Hele UiT gratulerer!

Portrett av en kvinne
Camilla Brekke. Foto: UiT / David Jensen
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 16.06.23 11:38 Oppdatert: 22.06.23 12:52
Om UiT

Kongen i statsråd har utnevnt professor Camilla Brekke til direktør for Norsk Polarinstitutt (NPI). Hun etterfølger dermed Ole Arve Misund som avslutter sitt åremål i september i år. Rektor Dag Rune Olsen og styreleder Marianne Johnsen gratulerer Camilla, på vegne av hele UiT, med jobben som toppleder for en av våre viktigste samarbeidsinstitusjoner.

Camilla har gjort en utrolig stor og markant innsats for forskning og innovasjon ved UiT gjennom de to årene hun har vært prorektor. Camilla har vært pådriver for UiT talent-programmet, som vil løfte hele institusjonen og styrke vår posisjon som en viktig internasjonal forsknings- og innovasjonsaktør. Det er et av mange områder hvor Camilla har satt spor etter seg i vår organisasjon.

Det har vært en udelt glede å ha en kraft som Camilla med i universitetsledelsen i disse to årene. Nå ønsker vi henne all mulig lykke til som NPI-direktør, og ser frem til et tett og nært samarbeid i årene som kommer!

En mann og en kvinne poserer. Fjordlandskap fr Sommerøy i bakgrunnen.

Rektor Dag Rune Olsen og styreleder Marianne Johnsen. Foto: UiT / Jørn Berger Nyvoll
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 16.06.23 11:38 Oppdatert: 22.06.23 12:52
Om UiT