UiT får 32 millioner i støtte til fleksible studier

Regjeringen bevilger 150 millioner kroner for å etablere flere desentraliserte og fleksible utdanninger. I år er det Nord-Norge som får mest penger, og UiT har fått støtte til å opprette tre nye studier.

Illustrasjonsbilde
Studenter ved UiT. Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.06.23 09:17 Oppdatert: 01.06.23 12:55
Om UiT Studentliv / Studier

Til sammen har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fordelt rundt 200 millioner kroner hvor inntil 50 millioner er øremerket drift av studiesentre, og om lag 150 millioner kroner skal finansiere fleksible og desentraliserte studietilbud i hele landet.

 Ola Borten Moe (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister, skriver i en pressemelding at det er Nord-Norge som får mest penger i denne tildelingsrunden.

– Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Derfor er det veldig bra at både våre to nordligste universiteter og studiesentre i Nordland og Troms og Finnmark satser kraftig på å nå flere med sine utdanningstilbud, i tett samarbeid med kommuner og bedrifter, sier Borten Moe.

Fortsetter å utvikle tilbudet

UiT hadde flere søknader inne og fikk tilslag på litt over 32 millioner kroner i støtte.

– Dette er vi veldig godt fornøyd med. Dette er i tråd med det som er samfunnsoppdraget vårt, og bidrar til at vi kan fortsette å utvikle tilbudet vårt innenfor fleksible og desentraliserte studietilbud, sier Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske universitet.

Portrett
Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning UiT. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Det er satt krav til at de som får tilslag på støtte må bidra med minst 30 prosent i egenfinansiering.

– UiT har lenge jobbet for å gjøre en større del av studietilbudet vårt mer fleksibelt og vi bruker betydelige midler på dette hvert eneste år. Vi ser en endring i hvordan folk og samfunnet ønsker å tilegne seg ny kompetanse. Fleksible studier og deltidsstudier, som gjør at man kan utdannes seg i hele yrkeskarrieren, vil helt klart være en del av fremtidens studieportefølje, sier Tveiterås.

Blir stadig mer populært

Og disse tilbudene blir stadig mer populære. Årets søkertall viser at trenden fortsetter fra foregående år. Stadig flere søker seg til fleksible tilbud som enklere kan kombineres med jobb eller annet bosted. 

– Vi ser for eksempel at 1 av 4 førstegangssøkere til UiT i år har søkt på et av de nettbaserte årsstudiene vi tilbyr innen ledelse, bedriftsøkonomi, eller på vår nettbaserte bachelor i økonomi og administrasjon, sier Tveiterås.

Nye utdanningstilbud utarbeides i samarbeid med nærings- og samfunnslivet i nord.

– Det er veldig gøy å se at arbeidet som er lagt ned i flere fleksible tilbud blir tatt godt imot. Vi trenger kandidater innenfor mange fagområder for å møte framtidens kompetansebehov, sier Tveiterås.

Disse studiene har fått støtte

VeiKomp Nord - Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge             (15,1 millioner)

Hovedmålet med dette prosjektet er å styrke veiledningskompetansen til helsepersonell og vitenskapelig ansatte i praksisfelt og utdanning gjennom å utvikle nye fleksible og desentraliserte studier i veiledningskompetanse.

– Mangel på veiledere med formell veiledningskompetanse er et hinder for rekruttering av praksisplasser for studenter ved flere helsefagutdanninger. Dette studiet vil øke kapasiteten og bedre muligheten for relevant spesialisering innenfor dette feltet, sier Tveiterås.

Studiet skal tilbys i Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. Det blir lagt opp som et nettbasert studie (20 studiepoeng) med fysiske samlinger.  

Fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn i Midt-Troms (12,6 milioner)

– Vi fortsetter satsingen på fleksible lærerstudier, og dette gjør vi sammen med vertskommunene. Vi startet opp dette tilbudet i Harstad høsten 2022 med et ønske om å starte opp tilsvarende tilbud i Finnsnes høsten 2023 og i Narvik høsten 2024, sier Tveiterås.

UiT fikk støtte til igangsettelsen av tilsvarende opplegg i Harstad i fjor.

Erfaringene så langt fra Harstad er gode.

– Vi har god erfaring fra første året med drift i Harstad og er glad for at vi nå har fått støtte til å starte opp det samme tilbudet på Finnsnes fra høsten av, sier Tveiterås.

Det blir tatt opp 30 studenter, og de går alle sine fem år der de blir tatt opp. Det er oppstart allerede til høsten, og for kvalifiserte søkere vil det fortsatt være mulig å søke seg til dette studiet når Samordna opptak åpner for nye søknader på ledige studieplasser, i slutten av juli.

"Det langstrakte klasserom" - Master i helsesykepleie (4,8 millioner)

– Det er stor mangel på helsesykepleiere nasjonalt og regionalt og vi ser at kommunene får ikke ansatt helsesykepleiere i stillingene som finnes. For å gjøre noe med dette, vil vi videreutvikle en hybrid løsning med fysisk og digital undervisning gjennom flercampusundervisning, som vi har kalt "Det langstrakte klasserom", sier Tveiterås.

Denne innovasjonen vil muliggjøre effektiv, desentralisert og samlingsbasert utdanning, noe som gjør at studentene kan studere der de bor. Fysisk klasseromsundervisning ved ett av campusene strømmes i sanntid til de andre studiestedene, via teknologisk tilrettelagte rom.

Dette tillater interaksjon og samhandling i en så virkelighetsnær opplevelse som mulig, av at studentene er samlet i samme fysiske rom.

– Primært vil vi utdanne flere helsesykepleiere til Nord-Troms og Finnmark gjennom å øke antall studieplasser ved UiT i Alta. Det blir også mulig å studere dette fra Tromsø og fra Harstad, sier Tveiterås.

Dette studiet vil ha oppstart høsten 2025.

Stor variasjon i studietyper

UiT tilbyr mange fleksible studier, både i form av nettbaserte studier, samlingsbaserte studier og hybride løsninger.

Dette gir gode muligheter for etter- og videreutdanning i ulike faser av livet, og det er stor variasjon i studietyper. Du finner mer informasjon om tilbudet UiT har her: uit.no/videreutdanning

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.06.23 09:17 Oppdatert: 01.06.23 12:55
Om UiT Studentliv / Studier