Nytt nordisk samarbeid styrker satsingen på åpen publisering 

Norske universitet betaler årlig flere hundre millioner for publiseringsavtaler med forlagsgigantene.
– Norden trenger et mer forskerdrevet, ikke-kommersielt alternativ for åpen publisering, sier bibliotekdirektøren ved UiT.

Sigurd Eriksson, bibliotekdirektør NTNU, Annika Ullman, fra Stockholm University Press’ forlagskomité, Johanna Raade, bibliotekdirektør u Norges arktiske universitetsbibliotek i Tromsø (UiT), og Wilhelm Widmark, overbibliotekar i Stockholms universitetsbibliotek.
Sigurd Eriksson, bibliotekdirektør NTNU, Annika Ullman fra Stockholm University Press’ forlagskomité, Johanne Raade, bibliotekdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, og Wilhelm Widmark, overbibliotekar i Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Cecilia Burman/Stockholm University
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Ida Eir Lauritzen ida.e.lauritzen@ntnu.no Strategisk kommunikasjonsrådgiver, NTNU
Publisert: 31.05.23 15:35 Oppdatert: 31.05.23 21:28
Om UiT

De nasjonale publiseringsavtalene legger til rette for åpen tilgang til tidsskriftartikler, men veien til åpen tilgang for bøker og antologier, er ikke like klarlagt. Det er heller ikke alle fagområder som har like gode muligheter til å formidle forskningen sin til allmennheten. Samtidig hagler kritikken mot open access-forlag som beskyldes for kun å tenke profitt fremfor kvalitet.  

Dette er noen av grunnene til at bibliotekdirektør ved UiT, Johanne Raade så til «søta bror», Stockholm Universitet. Sammen med NTNU skal de to universitetene få på plass en motvekt til de store publiseringshusene.  

Et godt alternativ til kommersielle forlag 

Stockholm University Press ble etablert i 2012 som et non-profitt-forlag, og alt er 100 prosent åpent tilgjengelig. Både NTNU og UiT har muligheter til å utgi åpne tidsskrift i dag, men kun i mindre skala, og det er heller ikke lagt opp til å utgi bokserier.  

– Dette er en mulighet for oss å tilby bedre tjenester enn det vi har i dag. Partene deler et ønske om å stå i front for åpen vitenskap og åpen tilgang, samtidig vil universitetenes ulike egenart være en fordel, fordi det åpner dører for flere fagmiljø, sier Sigurd Eriksson, bibliotekdirektør for NTNU.  

Dette er gode nyheter for de som ønsker et alternativ til kommersielle utgivere, og det er også bra for de mindre fagmiljøene, som kanskje trenger litt ekstra støtte for å formidle forskningen sin til allmennheten.  

– I Norden er det mange små språk som også trenger å eksistere som akademiske språk, men hvis alle læresteder hadde egne forlag, ville det bli for fragmentert. Sammen kan vi skape et sterkt alternativ for forskere som ønsker å publisere med åpen tilgang, sier Johanne Raade. 

Åpner for samarbeid med flere universiteter 

Overbibliotekar for Stockholm Universitetsbibliotek, Wilhelm Widmark, ser flere fordeler med et samarbeid om en felles publiseringsplattform, på tvers av landegrenser.  

– Vi styrker satsingen på åpen vitenskap. Samarbeidet gir oss mulighet til å dekke forskning innen flere fagområder enn vi har forutsetninger for å gjøre i dag, sier Widmark.  

Alt som publiseres fra forlaget er fagfellevurdert av forskere, valgt av et redaksjonsråd, før de blir godkjent av en forlagskomité. Ved å samarbeide om en felles plattform, utvides også nettverket av forskere som kan bidra med kvalitetssikring av publikasjonene. De norske universitetene vil også få muligheten til å ta del i forlagsprosessen ved å opprette redaksjonsråd med medlemmer fra de tre partene.  

– Dette samarbeidet bygger på en enighet om at åpen tilgang til forskning og åpen vitenskap er uhyre viktig, og at vi hele tiden ser på hvordan vi kan støtte opp under dette. Vi håper at dette er et tilbud våre forskere vil benytte seg av og at flere universitet ønsker å styrke en nordisk publiseringsplattform, sier Sigurd Eriksson.  

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Ida Eir Lauritzen ida.e.lauritzen@ntnu.no Strategisk kommunikasjonsrådgiver, NTNU
Publisert: 31.05.23 15:35 Oppdatert: 31.05.23 21:28
Om UiT