Regjeringen kompenserer for kostnadsvekst: 87 millioner til UiT

Regjeringen kompenserer for pris- og lønnsveksten i offentlige virksomheter, slik at UiT får 87 millioner kroner mer i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Oversiktsbilde av UiT Narvik med byen i bakgrunnen.
UiT i Narvik Foto: Espen Dalmo / UiT
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Portrettbilde av Bakkevoll, Geir Heggås
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 11.05.23 12:23 Oppdatert: 11.05.23 12:29
Om UiT

– Økte priser og lønninger har gjort det økonomiske handlingsrommet trangere også for UiT. Vi er fornøyde med at regjeringen kompenserer for noe av dette, slik den også varslet tidligere i vinter, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Portrett av en mann
Rektor Dag Rune Olsen. Foto: David Jensen / UiT

I det reviderte nasjonalbudsjettet kompenserer regjeringen for at prisene og lønningene stiger mer enn den forutså da de la fram statsbudsjettet i oktober i fjor. UiT beregner at dette betyr 87 millioner mer på budsjettet for 2023. I tillegg vil offentlige virksomheter bli kompensert for at arbeidsgiveravgiften midlertidig økte i forrige statsbudsjett.

Stipend til helsestudenter

UiT berømmer regjeringens forslag 20 millioner kroner til å dekke utgifter til reise og bosted for studenter på helse- og sosialfag. I fjor satte regjeringen av 50 millioner kroner til slike bo- og reisestipend. UiT søkte og fikk da fem millioner kroner av potten.

– Det er bra at det som var en prøveordning, blir videreført, men potten kan bli for liten. Helsetjenestene i nord tjener på at vi bruker hele landsdelen som læringsarena. Stipendene gjør det også mulig å studere helse- og sosialfag utenfor de store byene. Vi utdanner sykepleiere på ti små og større steder, og våre medisinstudenter kan ta de to siste årene av studiene i Tromsø, Bodø og i Finnmark. Mange av disse studentene blir igjen for å jobbe der de har studert eller vært i praksis, sier Olsen.

Savner kompensasjon for desentralisering

UiT hadde sett fram til at regjeringen skal kompensere for kostnadene UiT har ved å tilby studier over hele landsdelen, slik den har lovet i Hurdalsplattformen og gjentatt i stortingsmeldingen om framtidens kompetansebehov.

– Når det ikke kom et signal om dette i det reviderte budsjettet, kan nok Nord-Norge se fram til høstens statsbudsjett. Kompensasjonen for vår sterkt desentraliserte modell er en viktig sak for landsdelen vi er til stede i, og for samfunns- og næringslivet vi skaper kompetanse for. Vi legger til rette for stadig flere fleksible studier, også på nett. For noen studier og for noen studenter må vi også være geografisk nær. Med 11 studiesteder i Nord-Norge blir det mulig å studere ved siden av jobb og gjennom hele livet. Det er særlig viktig for å få flere lærere og sykepleiere i nord, sier Olsen.

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 11.05.23 12:23 Oppdatert: 11.05.23 12:29
Om UiT