Flere velger å studere og flere velger UiT

8657 søkere har UiT Norges arktiske universitet som førstevalg i 2023, viser tall fra Samordna opptak offentliggjort i dag. Det er 6,7 prosent flere enn i 2022. Den nasjonale økningen er samlet på 0,8 prosent.

Studenter
Studiestart 2022 ved campus i Tromsø. Foto: Siri Vilberg/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 24.04.23 10:51 Oppdatert: 25.04.23 12:42
Om UiT Studentliv / Studier

Målt i antall søkere er UiT landets femte største institusjon innen høyere utdanning.  

Her ser du pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til søkerne som kommer gjennom Samordna opptak har UiT lokale opptak til blant annet 2-årige masterutdanninger, som i år talte 3250 nordiske og 4850 internasjonale søkere, og videreutdanninger og alternative opptaksveier til ingeniørstudier med om lag 2000 søkere. 

I 2023 fortsetter trendene fra foregående år. Konkurransen om studieplassene til de mest populære utdanningene som rettsvitenskap, medisin, luftfart og psykologi opprettholdes. Stadig flere søker seg også til fleksible tilbud som enklere kan kombineres med jobb eller annet bosted.  

Portrett Tveiterås
Prorektor utdanning Kathrine Tveiterås. Foto: David Jensen

– Vi er glade for å se at våre studietilbud er attraktive for ulike søkergrupper, sier prorektor utdanning Kathrine Tveiterås. 

Om lag 1 av 4 førstegangssøkere (26 prosent) til UiT har søkt på et av de nettbaserte årsstudiene i ledelse, bedriftsøkonomi, eller på nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon.  

I 2023 tilbyr også UiT for første gang en erfaringsbasert master i Contemporary Issues in Risk and Crisis Management som har nesten 500 søkere i lokalt opptak. 

I tillegg til de større utdanningene legger UiT i sin nye strategi vekt på å jobbe for å styrke kompetansen om både samiske og kvenske forhold.  

– Det er for eksempel veldig gledelig at hele 28 har søkt på årsstudium i kvensk og 17 søkere har satt årsstudium i nordsamisk som sitt førstevalg, sier Tveiterås. 

– Utdanningstilbudene våre er basert på våre faglige styrker og behovene i nærings- og samfunnsliv i nord. Det er veldig gøy å se at arbeidet som er lagt ned i flere fleksible tilbud blir tatt godt imot. Vi trenger kandidater innenfor mange fagområder for å møte framtidens kompetansebehov, sier Tveiterås. 

Dette er mest populært i Alta, Narvik og Harstad 

UiT har 11 studiesteder spredt utover hele Nord-Norge, og de tre største campusene utenfor Tromsø er Alta, Narvik og Harstad. I år er økningen særlig stor i Alta, som også er hvor flere av de nettbaserte tilbudene har opptak.  

 • I Alta er det i tillegg til populære nettstudier særlig samlingsbasert barnehagelærerutdanning som skiller seg ut i år, med 36 søkere, noe som er en oppgang på 38,5 prosent siden sist.
 • I Narvik er det spesielt gode søkertall til bachelorutdanningen i ingeniør, elkraftteknikk, der det er en økning på 133 prosent fra i fjor. Ellers er det verdt å merke seg at Narvik tilbyr en del grunnutdanninger der søkerne ikke går gjennom Samordna opptak.
 • I Harstad er det det allerede populære bachelorstudiet i internasjonal beredskap som har blitt enda mer populært, med en økning på 18,8 prosent fra i fjor.

Utfordringer for lærerstudier og helsefagutdanninger 

Det har over flere år vært en nedadgående interesse for lærerutdanning nasjonalt. Denne trenden fortsetter i år, selv om nedgangen er mindre ved UiT enn den er nasjonalt. 

– På landsbasis er det en nedgang i søkere til lærerutdanning på 21,9 prosent. Det er litt bedre ved UiT, der ser vi en nedgang på 16,8 prosent. I år har vi lyst ut grunnskolelærerutdanning 1-7 på Finnsnes med gode søkertall på 55 førsteprioritetssøkere. Samlet er tallene likevel en fattig trøst all den tid vi vet hvor viktig det er for samfunnet at vi utdanner nok lærere, sier Tveiterås. 

Det samme gjelder helsefagene. Nasjonalt er det en nedgang på 7,5 prosent søkere til helsefag, og den største nedgangen ser vi i søkertallene til sykepleierstudiene.  

Nasjonalt er det en nedgang på 12,5 prosent til sykepleierstudiene, mens på UiT er det en nedgang på 13,7 prosent. Det er en nedgang på alle studiestedene UiT tilbyr sykepleierutdanning. 

– Det er synd at ikke flere velger disse utdanningene. Etterspørselen i samfunnet er stor, og undersøkelser blant dem som har studert sykepleie og lærer hos oss viser at kandidatene er svært tilfredse med både utdanning og jobb, sier Tveiterås. 

Basert på antall førstevalgsøkere er dette de mest populære studiene ved UiT i år: 

Bachelor 

 • Økonomi og administrasjon, Alta (nettbasert): 610 søkere til 300 studieplasser
 • Sykepleie, Tromsø: 248 søkere til 145 studieplasser
 • Internasjonal beredskap: 247 søkere til 55 studieplasser 

Master 

 • Rettsvitenskap: 614 søkere til 150 studieplasser
 • Odontologi: 131 søkere til 40 studieplasser 

Profesjonsstudier 

 • Medisin: 551 søkere til 181 studieplasser
 • Psykologi: 389 søkere til 49 studieplasser 

Årsstudium 

 • Ledelse: 1249 søkere til 800 studieplasser
 • Bedriftsøkonomi: 384 søkere til 400 studieplasser

Studiene det er vanskeligst å komme inn på er: 

 • Luftfartsfag 207 søkere til 12 plasser (17,3 pr. plass)
 • Psykologi: 389 søkere til 49 studieplasser (7,9 pr. plass)
 • Paramedisin 181 søkere til 23 studieplasser (7,9 pr. plass)
 • Internasjonal beredskap: 247 søkere til 55 studieplasser (4,5 pr. plass)
 • Rettsvitenskap: 614 søkere til 150 studieplasser (4,1 pr. plass)
 • Ingeniør, datateknikk, Narvik: 139 søkere til 40 studieplasser (3,5 pr. plass)
 • Tannpleie: 40 søkere til 12 studieplasser (3,3 pr. plass)
 • Odontologi: 131 søkere til 40 studieplasser (3,3 pr. plass)
 • Medisin: 551 søkere til 181 studieplasser (3 pr. plass)
 • Fysioterapi: 124 søkere til 45 studieplasser (2,8 pr. plass)

Antall søkere til UiTs ulike campuser (tall for 2022 i parentes): 

 • Tromsø: 4953 (4638)
 • Alta: 2541 (2128)
 • Harstad: 595 (634)
 • Narvik: 414 (452)
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 24.04.23 10:51 Oppdatert: 25.04.23 12:42
Om UiT Studentliv / Studier