UiT signerer avtale – skal vurdere akademiske karriereløp på ny måte

Som et av de første norske universitetene signerer UiT Norges arktiske universitet en europeisk avtale som skal sørge for å videreutvikle måten forskningskvalitet og akademiske karrierer blir vurdert på.

Portrett Brekke
Prorektor forskning Camilla Brekke Foto: Christian Halvorsen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 16.11.22 10:07 Oppdatert: 16.11.22 17:11
Om UiT

UiT signerer denne uken den europeiske avtalen «Agreement on Reforming Research Assessment» og tilslutter seg «Coalition for Advancing Research Assessment» (CoARA).

– UiT er opptatt av talentutvikling, og har dette som en del av vår strategi. Skal vi lykkes med å være et så attraktivt universitet for forskere som vi ønsker, særlig med tanke på de yngre, så krever dette at vi omstiller og oppdaterer måten vi vurderer forskning og våre forskere på, sier Camilla Brekke, prorektor forskning ved UiT.

Tiden er moden

Over flere år har det vært prosesser både internasjonalt og nasjonalt for vurdering i akademiske karriereløp, der hovedformålet er å videreutvikle måter å vurdere forskningskvalitet og akademiske karrierer.

– Tiden er moden for en revisjon, og vi ligger gjerne foran i dette arbeidet. UiT er et internasjonalt universitet. Dette uttrykkes blant annet gjennom at vi er en del av det globale arbeidsmarked når det gjelder rekruttering av forskere, samt at vi deltar i internasjonale konkurransearenaer for forskningsfinansiering, sier Brekke.

Det legges vekt på et bredere sett av kompetanser, motvirke ensidig vekt på kvantifisering av forskningsresultater, synliggjøre hva som er meritterende, spesielt for yngre forskere, og økt vekt på åpne forskningsprosesser.

– Vi søker en systematisk tilnærming til hvordan vi verdsetter det mangfoldet av arbeidsoppgaver som ligger til et forskerliv, sier Brekke.

Norges Forskningsråd (NFR) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) signerte avtalen i oktober. UiT blir et av de første norske universitetene som signerer avtalen.

Skal delta aktivt inn i arbeidet

Når avtalen er signert vil UiT bli invitert til den konstituerende generalforsamlingen i CoARA, og får mulighet til å bidra i oppstarten og få innflytelse i utformingen av dette arbeidet i Europa.

Avtalen er ikke juridisk bindende, men forplikter deltakerne til å aktivt delta og bidra inn i arbeidet med reformering av vurderingen av forskning, herunder respektere de skisserte tidsrammene for arbeidet.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 16.11.22 10:07 Oppdatert: 16.11.22 17:11
Om UiT