UiT-ansatte utnevnt til nasjonale referansegrupper for Horisont Europa

Labryinten på UiT, campus Tromsø
UiT Norges arktiske universitet. Her fra Labyrinten på campus Tromsø. Foto: UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.08.22 10:26 Oppdatert: 25.08.22 12:58
Om UiT

Forskningsrådet har oppnevnt åtte ansatte ved UiT til å sitte i forskjellige nasjonale referansegrupper for Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon.

Nasjonale referansegrupper skal være en arena for innspill knyttet til Norges påvirkning av prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa. 

De som er oppnevnt fra UiT er:

Michaela Aschan (Mat, bioøkonomi, landbruk og miljø), Lars Otto Reiersen (Klima, energi og mobilitet), Ana Luisa Sanchez Laws (Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet) Theresa Mikalsen (ERC og MRCA) Camilla Brekke (ERC og MRCA og Forskningsinfrastruktur), Hege Kristin Andreassen (Helse), Reidar Staupe-Delgado (Samfunnssikkerhet) og Marie-Theres Federhofer (Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn).

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT.
Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT. Foto: David Jensen/UiT

Ambisjon om flere EU-søknader

Prorektor for forskning, Camilla Brekke, er en av de fra UiT som har blitt oppnevnt til å sitte i slike referansegrupper. Hun mener det er viktig at UiT er representert her.

– Det er viktig at UiT er tett på ballen når det gjelder EU-finansiering. Vi har en ambisjon om å øke antall søknader som sendes inn til Horisont Europa. Dette er nødvendig både for å styrke forskningskapasiteten samt å bygge fremragende fagmiljøer ved universitetet. De nasjonale referansegruppene er en viktig kanal for påvirkning inn mot arbeidsprogrammene i de ulike delene av Horisont Europa, og det er således veldig bra at UiT er representert i flere av referansegruppene, sier Brekke.

Her kan du se oversikten over gruppene for perioden 2022–2024. 

Nasjonale referansegrupper for Horisont Europa

  • Referansegruppene skal være tett påkoblet arbeidet norske representanter i programkomiteene gjør i tilknytning til utarbeidelse av arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa.
  • Referansegruppene skal også være en kanal for informasjon og dialog om utviklingen av Horisont Europa med norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre potensielle deltagergrupper, og bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltagelse i rammeprogrammet.
  •  De nasjonale referansegruppene skal bidra til å sikre godt samspill med nasjonale strategier, konkurransearena og utlysninger.
  • For referansegruppen for Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), der utlysningene er åpne, uten tematiske prioriteringer, er formålet for gruppen først og fremst å bidra til at norske miljøer har kunnskap om, utnytter og lykkes i ERC og MSCA.
  • Kilde: Norges Forskningsråd

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.08.22 10:26 Oppdatert: 25.08.22 12:58
Om UiT