UiT inngår strategisk avtale med Hærens musikkorps

UiT har alltid hatt et godt samarbeid med Hærens musikkorps i Harstad. Nå er det tegnet en formell avtale som skal utvikle dette samarbeidet videre.

Gruppebilde
Avtalen kan føre til nye og spennende ideer. Fra venstre: Lillian Grethe Jensen, instituttleder musikkonservatoriet, viserektor Rikke Gürgens Gjærum, major Ståle Hortman, korpssjef, stabssersjant Hans Petter Vabog, korpsmester, Merete Jakobsen Klæboe, produsent. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.06.22 13:20 Oppdatert: 29.06.22 14:51
Kunst og kultur

– For UiT er det kjempeviktig å bygge og utvikle gode tverrfaglige samarbeid med kulturfeltet. Gjennom å samarbeide med både kultur- og næringslivet i nord vil vi styrke vår synlighet, men også skape nye plattformer for samarbeid, refleksjon og formidling, noe som er helt vesentlig for at vi skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Rikke Gürgens Gjærum, viserektor ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT har en rekke slike avtaler med kultursektoren i landsdelen.

Signering
Viserektor Rikke Gürgens Gjærum og major Ståle Hortman signerte på vegne av sine institusjoner. Foto: Tomas Rolland/UiT

Hærens musikkorps

Hærens musikkorps holder til vegg i vegg med UiT i Harstad og mulighetene for samarbeid og aktiviteter er derfor gode.

– UiT har alltid hatt et godt forhold til Hærens musikkorps, og derfor er det flott at vi nå kan få dette inn i en mer formell avtale, som kanskje kan føre til nye og spennende ideer. Musikkonservatoriet og Tromsø har i årevis ønsket seg et tettere samarbeid slik at vi sammen kan bidra til rekruttering til kunst- og kulturfeltet i nord, for kulturen vet vi skaper bolyst. Og bolyst i nord er nøkkelen for å lykkes i Nord-Norge i årene fremover, sier Gjærum.

Avtalen er delt i to – en overordnet strategisk avtale med fire års varighet, samt en mer konkret operasjonell avtale som skal reforhandles årlig.

Den operasjonelle avtalen er delt i tre deler: formidling, utdanning og forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Formidling

Hovedmålet er å knytte bånd mellom Hærens musikkorps og UiT gjennom synlighet og kommunikasjon med befolkningen i nord.

  • Å arrangere minimum 4 konserter pr. år på UiT Harstad under vignetten «Grønn KunstPause».
  • Konsertene kan være smakebiter på repertoar av små grupper fra korpset.
  • Å skape en grønn lunge med tid til refleksjon og ro i en hektisk arbeidsdag der musikken kan inspirere ansatte, studenter og gjester fra byrommet.
  • Å drive publikumsrekruttering og skape forståelse for Forsvarets tilstedeværelse i byen.
  • Å gjenbruke repertoar og dermed bidra til bærekraftig kulturproduksjon.
  • Fokus på å stille i grønt (uniform) og by på refleksjon rundt bærekraftige byer og samfunn.

Utdanning

  • Utrede mulighetene for å gi studentene fra musikkonservatoriet mulighet til å spille med Hærens musikkorps.
  • Mulige tilbud: tilby praksisplasser, skape seminar/workshops innen militærmusikk tradisjonen.

Intensjon om en fast årlig konsert med musikkstudenter fra UiT involvert i konsert med Hærens musikkorps.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Være en mulig samarbeidspartner for feltforsking og kunstnerisk utviklingsarbeid for UiTs ansatte og studenter.
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.06.22 13:20 Oppdatert: 29.06.22 14:51
Kunst og kultur