UiT har ikke tatt til orde for å utestenge russiske ansatte og studenter

Nordlys hadde onsdag en sak med overskriften «UiT har nesten 100 russiske studenter. Denne uka kommer avgjørelsen om de skal utestenges: – Det vil komme endringer». Ledelsen ved UiT ønsker å presisere at UiT ikke har tatt til orde for å utestenge russiske ansatte og studenter.

Hender som holder et hjerte med farger fra det ukrainske flagget foran et folkehav.
Fra fredsmarkeringen på UiT i Tromsø onsdag. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 03.03.22 08:57 Oppdatert: 03.03.22 10:37
Om UiT

(Read the English version here.)

Da vi har erfart at saken i Nordlys har bidratt til å skape økt frykt og uro blant våre russiske ansatte og studenter, ønsker ledelsen å presisere følgende:

UiT har ikke planer om at noen ansatte eller studenter skal utestenges. UiT har heller ikke fått signaler om at norske myndigheter har slike planer. Nordlys fjernet onsdag det opprinnelige oppslaget og publiserte en ny artikkel der dette er presisert: UiT har 72 prosjekter med russiske samarbeidspartnere – nå står disse i fare (+sak).

UiT vet ikke hvilke begrensninger som vil bli lagt på samarbeid med Russland i kunnskapssektoren, eller hva EU vil gjøre med russisk deltagelse i sine programmer. Dette vil trolig avklares i løpet av de nærmeste dagene.

Universitetsledelsen vil gjerne forsikre om at vi uansett hvilke beslutninger som kommer fra norske myndigheter og EU vil arbeide for å ivareta alle berørte ansatte og studenter.

Camilla Brekke, stedfortredende rektor                                           
Jørgen Fossland, administrasjonsdirektør

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 03.03.22 08:57 Oppdatert: 03.03.22 10:37
Om UiT