Anne Høydal vant arbeidsmiljøprisen 2021

Anne Høydal har blitt tildelt Arbeidsmiljøprisen 2021 ved UiT. Hun hedres blant annet for sitt målrettede arbeid med karriereutvikling og sin stå på-vilje og kunnskapsfylte bidrag på tvers av organisasjonen. 

Anne Høydal holder opp en sjekk og bilderamme for arbeidsmiljøprisen UiT
Anne Høydal vant arbeidsmiljøprisen 2021 ved UiT. Foto: BFE/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.11.21 12:15 Oppdatert: 16.11.21 13:28
Om UiT

Det ble på Arbeidsmiljødagen 12. november offentliggjort at Anne Høydal var den som fikk Arbeidsmiljøprisen 2021 ved UiT Norges arktiske universitet.

Arbeidsmiljøprisen er en av universitetes sentrale priser. Prisen skal være belønning for systematisk og målrettet arbeid for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Prisen kan også være en belønning for kreativt og nyskapende arbeid til fremme av et godt arbeidsmiljø.

Vi gratulerer! 

Prisvinneren uttrykker seg slik over å ha vunnet prisen: 

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått en sånn annerkjennelse for en jobb jeg brenner for. Jeg takker alle mine kollegaer på hele universitetet for at de er så rause og deler av sine erfaringer og med sin kompetanse. Jobben gjør jeg med stolthet, og kan jeg hjelpe noen til å få en bedre dag eller finne sitt potensiale, ja da er jeg mer enn fornøyd. Så tusen takk for gode ord og for at dere lar meg få være med på å bidra til at vårt universitet er verdens beste arbeidsplass, sier Anne Høydal. 

Her er begrunnelsen for nominasjonen fra forslagsstillerne fra BFE og ORGØK: 

"Vi ønsker herved å nominere Anne Høydal til arbeidsmiljøprisen for 2021 for hennes systematisk og målrettede arbeid med UiT-ansattes karriereutvikling og for hennes velvillighet og stå på-vilje med kunnskapsfylte bidrag innen flere områder på tvers av hele organisasjonen. Anne Høydal har i mange år vært en viktig støttespiller og samtalepartner til BFE-ansatte som har hatt behov for gode råd når det gjelder å sette seg mål, eller komme over hindre i sin karriereutvikling.  

Hun har utmerket seg gjennom både en-til-en samtaler, hvor hun har hjulpet en anselig mengde ansatte, men kanskje spesielt gjennom sitt systematiske arbeid med å løfte grupper av ansatte. Hun startet tidlig på 2000-tallet sammen med daværende prodekan for forskning med systematisk oppfølging av kvinnelig vitenskapelig ansatte som burde søke opprykk til professorstillinger. Etter hvert ble dette en årlig oppfølging ved BFE-fakultetet som også omfattet menn. I løpet av årene har flere ti-talls personer deltatt i Fakultetets opprykks-ordning, og mange av de som har blitt professor eller dosent har gitt rosende omtale av Annes innsats og oppfølging. 

Anne HØydal med blomster og stort smil
Anne Høydal har jobbet med karriereutvikling på BFE og vært en viktig støttespiller for mange av sine medarbeidere. Foto: BFE/UiT

Anne har også arbeidet tett med prodekan forskerutdanning på BFE for å følge opp stipendiater og andre midlertidig ansatte. Denne gruppen har normalt den høyeste sykemeldingsandelen og blant disse er det også at flest faller ut i langtidssykemeldinger og ikke kommer tilbake til stillingen. Anne har her bidratt til å lage en systematisk plan for oppfølging av spesielt stipendiatene gjennom workshops og midtveisevalueringer. Anne har et brennende engasjement for å hjelpe andre mennesker, og gjennom en fin balanse med omsorg og forventinger til enkeltindividene lykkes hun gang på gang og løfte stipendiater og andre midlertidige ansatte slik at de ikke faller ut, men nettopp klarer å nå de målene de har satt seg.  

I de senere år har Anne arbeidet med å få på plass et system for karriereoppfølging av alle ansatte på Fakultetet. Ordningen er fortsatt i en tidlig fase, men på de enhetene som har kommet lengst har flere ansatte blitt fulgt systematisk opp over tid, og her kommer det tydelig frem at dette både er nyttig for enkeltindividene, men også for arbeidsmiljøet/kulturen. Anne jobber fortsatt med å støtte alle ledere på BFE med å få gjennomført karrieresamtaler, samtidig utvikler hun kontinuerlig systemet for kartleggingssamtaler og oppfølging. Hensikten med systemet er at alle ansatte skal sette seg noen mål (små eller store) og jobbe mot å nå disse. Leder og også de nærmeste kollegaene bør gjerne kjenne til målene slik at alle kan være med å bidra til å realisere hverandres mål. Dette er en stor og krevende jobb, spesielt hvor lederspennet er stort, men også her bidrar Anne til å finne gode løsninger slik at alle ledere setter av nok tid til å følge opp de ansatte. 

I tillegg til dette bidrar Anne med intern lederopplæring i alt fra Instituttledere til teamledere både systematisk og individuelt, samt bidrag til evaluering av kandidater på kryss og tvers av hele UiT. Anne Høydal har lang erfaring fra personalfeltet innen akademia. Hun er kunnskapsrik og sier sjeldent nei om noen trenger hjelp. Annes mantra er: “hva kan jeg gjøre i dag som gjør at noen av mine kollegaer får en bedre dag eller yter bedre?” Det er det som gir henne energi. Anne er bestandig «pålogga» og til stede. Hun er kreativ, kunnskapsrik og har stå-på vilje. Anne deler også villig sin kunnskap med alle som ønsker det, både internt på Fakultetet, men også til andre fakulteter/enheter i inn og utland. Anne er et forbilde for kollegaer og samarbeidspartnere, og er en verdig kandidat til UiT -Norges arktiske universitet sin arbeidsmiljøpris for 2021."  

Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver