UiT signerte samarbeidsavtale med Equinor

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har signert en samarbeidsavtale med Equinor. Avtalen skal legge til rette for et samarbeid innen forskning, utvikling og kompetanseoppbygging.

Bildet av tre representanter som signerer avtale.
Fra venstre: Stig Solbakk, prosjektleder Equinor, Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Rune Bakken, prosjektleder org. og kompetanse Equinor. Foto: Tomas Rolland / UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 21.10.21 14:59 Oppdatert: 22.10.21 08:15
Om UiT Pedagogikk

Handelshøgskolen ved UiT er til stede i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik og har en rekke populære studier innen økonomi, administrasjon, innovasjon og ledelse.

Torsdag 21. oktober møttes representanter fra Equinor og Handelshøgskolen for å signere en samarbeidsavtale. Avtalen gjelder i tre år og innbefatter hele Handelshøgskolen.

– Vi er avhengig av topp kompetanse i selskapet og vi ønsker at den kompetansen i størst mulig grad skal komme fra nord, da vet vi at det blir stabil arbeidskraft, sier Stig Solbakk.

Han er prosjektleder i Equinor og har i en årrekke jobbet med Johan Castberg-prosjektet som ledes fra Equinor sitt kontor i Harstad.

– Jeg tror vi er veldig gjensidig avhengig av hverandre for å kunne møte de krav og utfordringer vi står overfor i fremtiden. Vi trenger nært samarbeid med dere for å kunne gjøre våre utdanninger relevant og for å kunne gi samfunnet og industrien den kompetansen de trenger, sier Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Ikke den første avtalen

Equinor inngikk allerede en avtale med teknologimiljøet ved UiT i Narvik for tre år siden. Dette samarbeidet har fungert godt.

– Det har utviklet seg til et veldig bra og solid samarbeid, og det er ingen grunn til at det bare er der vi skal få det til, sier Solbakk.

I Narvik peker Solbakk på at de allerede har sluttført flere masteroppgaver og at de er i gang med phd.-oppgaver.

– Knalllgode oppgaver som treffer veldig godt de casene som vi har funnet frem til i prosjektet, sier Solbakk.

I tillegg peker Solbakk på alle andre fordelene med slikt samarbeid. De har hatt god nytte av å kunne samarbeide med miljøet i Narvik om både 3D-printing og næringsutvikling.

Vinn-vinn situasjon

Som en samarbeidsavtale skal den legge til rette for at begge parter kan hente ut gevinst.

For Equinor gjelder spesielt:

  • Samarbeid med et forsknings- og utviklingsmiljø som kan bidra til nyskapende prosjekter.
  • Kompetansebygging hos egne ansatte.
  • Tilgang til fremtidig arbeidskraft.

Handelshøgskolen ved UiT ser spesielt disse mulighetene:

  • Gode og relevante problemstillinger til studenter både på bachelor- og masternivå.
  • Mulighet til å utvikle skreddersydde etter- og videreutdanningskurs (EVU).
  • Tilgang til forskningsprosjekter.
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 21.10.21 14:59 Oppdatert: 22.10.21 08:15
Om UiT Pedagogikk
Vi anbefaler