Ber Støre snu Solberg-kutt

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet er skuffet over forslaget til statsbudsjett. 
– Dette er en kritisk nedbygging av kompetansen i nord, på et tidspunkt hvor vi trenger det motsatte; å styrke kompetanseutviklingen i en særdeles viktig region som står foran et stort grønt skifte, sier Olsen.  

Gruppebilde av prorektor Kathrine Tveiterås, direktør Jørgen Fossland, prorektor Camilla Brekke og rektor Dag Rune Olsen.
Fra v: prorektor Kathrine Tveiterås, direktør Jørgen Fossland, prorektor Camilla Brekke og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Lars Buseth/UiT
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 12.10.21 12:03 Oppdatert: 12.10.21 12:21
Om UiT

– Alle vet at norsk økonomi blir strammere, men å kutte vårt budsjett med om lag 56 millioner kroner og redusere antall studieplasser er feil vei å gå. Omstillingen av Norge og det grønne skiftet trenger mer satsing på utdanning, forskning og innovasjon, sier Dag Rune Olsen.

Ingen nye satsninger

– Vi får en reell nedgang i våre budsjetter, ingen av våre større prosjekter får støtte, og vi mister studieplasser. Det er uforståelig svakt. Dette må vår påtroppende regjering snu, sier Olsen.

UiT er tilfreds med at regjeringen har fulgt opp vedtaket fra i fjor om å fullfinansiere Rettsgenetisk senter. Utover det forslår regjeringen ingen nye satsinger for UiT.

– Vi vil nå jobbe målrettet for at Støre-regjeringen skal fjerne kuttene og i tillegg levere på viktige satsinger for UiT. Et hovedmål for oss blir å få finansiert prosjektering av ny isgående studentcampus når forskningsfartøyet Helmer Hanssen fases ut. I tillegg vil vi, sammen med Nordland fylkeskommune, jobbe for at det bevilges midler til filmskolen i Kabelvåg. Det er forutsetningen for at UiT overtar, sier Olsen.

Mindre å hente fra Forskningsrådet

I tillegg til kuttene i UiTs totalbudsjett reduserer Solberg-regjeringen også bevilgningene til Forskningsrådet. Det betyr at UiT til sammen får mindre penger å hente til forskning.

– Det er foruroligende at bevilgningen til Forskningsrådet svekkes, fordi det gir en dobbel negativ effekt for UiT. Vi er helt avhengig av økte investeringer og satsing på utdanning, forskning og innovasjon for å lykkes med omstillingen av Norge, sier Olsen.

Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no