UiT styrker samarbeidet med Sør-Varanger kommune

UiT Norges arktiske universitet og Sør-Varanger kommune har signert en avtale som skal styrke samarbeidet.  

Rektor ved UiT, Anne Husebekk (nede til høyre), signerte avtalen sammen med ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena N. Bergeng (oppe i midten) på et elektronisk møte i dag.
Rektor ved UiT, Anne Husebekk (nede til høyre), signerte avtalen sammen med ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng (oppe i midten) på et elektronisk møte i dag. Foto: UIT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 08.06.21 11:23 Oppdatert: 08.06.21 23:19
Om UiT

– Sør-Varanger kommune og UiT har over år utviklet samarbeid på mange nivå og områder. Denne overordnete avtalen skal bidra til å videreføre og videreutvikle et forpliktende samarbeid til det felles beste, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Hun legger til at Sør-Varanger er porten til nordvest-passasjen, sentrum for Barentsregionen, det norske grensepunktet mot Russland og en bro mellom indre Finnmark og kysten.

– Sør-Varanger representerer en viktig del av norsk historie og er samtidig en framtidens mulighetsregion. For UiT Norges arktiske universitet er det av stor betydning å ha et tydelig og definert fotfeste i regionen med studenter, ansatte, infrastruktur og god situasjonsforståelse, sier Husebekk.

Vil utvikle Kirkenes som studiested

Sveinung Eikeland, viserektor ved UiT, har ledet arbeidet med avtalen fra universitetets side. Han trekker særlig fram målene om å utvikle Kirkenes som studiested og Barentshuset i det tidligere bankbygget i sentrum.

– Målet er at kommunen og universitetet, gjennom felles arbeidsgrupper, skal utvikle fornuftige organiseringer av profesjonsutdanninger, universitetets rolle i næringsutvikling samt i Barentssamarbeidet. Vi ønsker flere studenter og mer aktivitet i Kirkenes, sier Eikeland.

Har sammenfallende mål

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng, understreker at de synes de alltid har hatt et godt samarbeid med UiT, men at de har savnet en samarbeidsavtale som gir en større forutsigbarhet i studietilbudet. Derfor er hun veldig glad for avtalen som nå er på plass.

– Vi har jobbet i mange år for å få et bedre og bredere studietilbud til Øst-Finnmarks befolkning. Sør-Varanger kommune og UiT har på flere områder sammenfallende mål, og denne avtalen skal bidra til å videreføre og videreutvikle det samarbeidet til det felles beste. I tillegg til flere utdanningstilbud og et bredt forskningsmiljø i regi av UiT har vi også over tid hatt flere samarbeidsprosjekter som vi viderefører med denne avtalen. Med denne avtalen ser vi mulighetene for å kunne etablere et godt studentmiljø i Kirkenes og Øst-Finnmark, noe som vil få flere til å søke seg hit for å ta sin utdanning her, sier Bergeng.

Også varaordfører i Sør-Varanger kommune, Pål Kasper Gabrielsen, har vært involvert i arbeidet med ny avtale. Han mener det er essensielt med et godt studietilbud for å få til en bærekraftig utvikling for hele Øst-Finnmark. Han viser til at over 60 prosent av studentene blir boende på studiestedet etter fullført studium. 

– Jeg ser på samarbeidsavtalen som et godt utgangspunkt for å endre utviklingen i vår region. Gjennom god kommunikasjon vil avtalen utvikles til å være en vinn-vinn-situasjon for både UiT og Øst-Finnmark som region, sier Gabrielsen.

Om samarbeidsavtalen: 

Avtalen skal forsterke og utvikle samarbeidet særlig med fokus på:

  • profesjonsutdanninger som styrker kommunens arbeidsliv
  • forskning, utdanning og formidling knyttet til samhandling og samarbeid i Barentsregionen og relatert til den russisk-norske grensen, og næringsrettede initiativ 
  • satsinger i samarbeid med lokale og regionale organisasjoner.

Målsettinger:

  • Sammen bidra til å videreutvikle Kirkenes som studiested, gjennom Sør-Varanger kommune som vertskommune og UiT som landsdelens viktigste kompetanseinstitusjon; herunder felles innsats for utvikling av et godt studentmiljø.
  • Bidra til økt kompetanse lokalt gjennom tilgjengeliggjøring av relevante utdanningstilbud, både i form av stedlige tilbud og gjennom de nye mulighetene som åpner seg med nettbaserte tilbud.
  • Samarbeid om kvalifiseringstiltak og rekruttering til høyre utdanning.
  • Samarbeid om å utvikle Barentshuset til et inspirerende og relevant lærings-, forsknings- og formidlingsmiljø, der befolkningen inviteres med i dialog og aktiv deltakelse.
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling