Utnevnt til æresdoktor ved Det russiske vitenskapsakademi

I 30 år har Jens Petter Nielsen forsket på det historiske forholdet mellom Norge og Russland. Dette blir lagt merke til, også i vårt naboland i øst.

forskere rundt et bord
Jens Petter Nielsen (Nr. 2 fra venstre) sammen med russiske og norske medforfattere i Moskva i 2017. Foto: privat
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.21 11:50 Oppdatert: 08.06.21 11:50
Samfunn og demokrati

Det er Det russiske vitenskapsakademi som har utnevnt Nielsen til æresdoktor. Akademiet er en stor forskningsinstitusjon med omtrent 50.000 forskere spredt rundt i Russland, med sitt hovedkvarter i Moskva.

– ­Det er en ære å få denne utnevnelsen. Men det kan også få praktisk betydning, fordi det kan gjøre det lettere å komme til i russiske arkiver. Det kan rett og slett fungere som en døråpner i Russland, sier Nielsen.

forsker Jens Petter Nielsen
Professor emeritus Jens Petter Nielsen er utnevnt til æresdoktor ved det Russiske vitenskapsakademi. Foto: privat

Jens Petter Nielsen er professor emeritus ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi.

Norsk-russisk samarbeid

Nielsen ble utnevnt for sin forskning på det historiske forholdet mellom Norge og Russland. Han har i tillegg vært en pådriver for samarbeid mellom norske og russiske historikere gjennom 30 år, skriver akademiet i sin begrunnelse.

– Det er svært hyggelig og en velfortjent anerkjennelse av Jens Petter Nielsens arbeid gjennom hele hans karriere. Hans omfattende forskning om russisk historie og norsk-russisk samarbeid har bidratt til viktig akademisk nettverksbygging mellom UiT og flere universitetet i Russland. Det er vi veldig takknemlige for, sier Sonni Olsen, dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Nielsen ble utnevnt allerede i februar 2020, rett før koronaen inntraff. Det var meningen at han da skulle reise til Moskva for å motta tittelen, men dette er utsatt på ubestemt tid. I et brev til rektor Anne Husebekk, skriver vitenskapsakademiet at de håper å få gjennomført overrekkelsen høsten 2021, hvis koronasituasjonen tillater dette.

Det asymmetriske naboskapet

Nielsen sier at det betyr mye å få denne utmerkelsen.

– Det er hyggelig at det arbeidet man har lagt ned blir verdsatt, sier Nielsen.

Han tror at arbeidet han har gjort som leder av prosjektet Det asymmetriske naboskap har vært veldig viktig i denne sammenhengen. Prosjektet var et samarbeid mellom norske og russiske historikere, og resulterte i to store bind som kom ut i 2014-2015. Det første av disse er også gitt ut på russisk, det andre er i ferd med å oversettes.

–  Verket har nok vært viktig for denne utnevnelsen, mener Nielsen.

– Dermed kan den også oppfattes som en anerkjennelse av alle forskerne som var med på dette prosjektet.

Fruktbart samarbeid innen kultur, vitenskap og utdanning

Tradisjonelt sett har Norge hatt et godt forhold til Russland, selv om Norge har vestlige allierte og er medlem av NATO. Men vi er inne i en anstrengt periode nå, mener Nielsen.

– Men til tross for det, så er det norsk politikk at vi skal samarbeide med Russland innen kultur, vitenskap og utdanning, forklarer han.

Dette er noe som også Russland er opptatt av.

Nielsen mener det er viktig at dette samarbeidet fortsetter, og det verdsetter også Russland.

– Så avhenger det jo litt hvilke politikere som er i maktposisjoner, hvordan det politiske samarbeidet går.

Det er ganske unikt at det utnevnes en norsk æresdoktor ved Det russiske vitenskapsakademiet. Nielsen er klar til å reise til Moskva for å motta sitt æresdoktorat, så snart koronasituasjonen tillater det.

Les også: Russisk bokpris til UiT-prosjekt

 

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.21 11:50 Oppdatert: 08.06.21 11:50
Samfunn og demokrati
Vi anbefaler