Sonni Olsen
Foto: Tommy Hansen
Sonni Olsen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk sonni.olsen@uit.no 77660401 41517399 ALTA SVHUM A 2007

Olsen, Sonni


Dekan


 • Olsen, Sonni. Tre fortellinger om skjønn og ledelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 221 - 237.
 • Olsen, Sonni; Bjerkeng, Marit. Å drikke tsjaj s limonom: hvordan kontakt i en grenseregion kan påvirke nabospråk. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 39 - 55.
 • Olsen, Sonni. How Neighbours Communicate: The Role of Language in Border Relations. Barents Studies 2014; Volum 1 (2). ISSN 2324-0652.s 11 - 23.
 • Olsen, Sonni. Learning English with Winnie and Harry : The Use of literature in the English classroom. Språk og språkundervisning 2004; Volum 37 (2). ISSN 0038-8521.s 32 - 36.
 • Olsen, Sonni; Davies, Norman F.. Errors and Compensatory Strategies: a Study of Grammar and Vocabulary in Texts Written by Norwegian Learners of English. System 1999; Volum 27 (2).s 191 - 205.
 • Olsen, Sonni; Leganger, Anne Berit. What Happens in the English Classroom? A survey among English teachers in Finnmark in the spring of 1997. Språk og språkundervisning 1998 (nr 1). ISSN 0038-8521.s 33 - 39.
 • Jensen, Eivind Bråstad; Olsen, Sonni. Universitetspionerene. 2014 ISBN 9788282441193.
 • Olsen, Sonni; Jakobsen, Wenche. Var lærerstreiken til det beste?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Sonni. Ungdomstrinn i utvikling som arena for praksisbasert FoU? Innlegg fra UH-sektoren. GNIST-konferansen 2013 2013-11-14 - 2013-11-14 2013.
 • Olsen, Sonni. ProTed: forventninger og forhold til utvikling av framtidas lærerutdanning. Nasjonalt forum for utdanningsforskning 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.
 • Bjerkeng, Marit; Olsen, Sonni. Russenorsk revival? The role of language in border relations. Borders and Identities (omtale) 2010-01-08 - 2010-01-10 2010.
 • Olsen, Sonni. How neighbours communicate: The role of language in border relations. Arctic Frontiers 2010-01-28 - 2010-01-28 2010.
 • Olsen, Sonni; Bjerkeng, Marit. Russenorsk revival? The role of language in border relations. Borders and Identities 2010-01-08 - 2010-01-10 2010.
 • Olsen, Sonni. Språk i et grenseområde. Russisk, norsk og engelsk i norsk-russisk samarbeid. Forskningsdagene 2009-09-25 - 2009-09-25 2009.
 • Olsen, Sonni. Åpner språk dører? Om språkbruk og språkutvikling i det norsk-russiske grenseland. Barents Spektakel 2009-01-30 - 2009-01-30 2009.
 • Olsen, Sonni. Konkurranse eller samhandling? Utfordringer for Universitets- og Høgskolesektoren. Norgesuniversitetets startkonferanse 2004-08-31 - 2004-09-01 2004.
 • Olsen, Sonni. Using Books in the Classroom : report from a reading project. 2004 (2) ISBN 8279381015.
 • Olsen, Sonni. Høgskolene - mangfold eller avgrensing? Sektorens rolle som FoU-aktører - nasjonalt, regionalt og internasjonalt?. Forskningsrådets kontaktmøte med høgskolesektoren 2004-04-15 - 2004-04-15 2004.
 • Olsen, Sonni. Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners. 2001 (12).
 • Olsen, Sonni; Molund, May. Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering. Eksempel relatert til eget FOU-arbeid. Økt bevissthet om hvordan ulike vurderingsformer kan ivareta målene i lærerutdanningene 2001.
 • Olsen, Sonni. Winnie the Witch and international solidarity: The role of children's books as tools for learning. First Annual International Seminar on Teaching English to Young Learners 2001.
 • Olsen, Sonni. Engelske barnebøker i klasserommet. Rapport fra et prosjekt i 4. klasse. utenTitteltekst 2001.
 • Olsen, Sonni. Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners. Second Annual International Seminar on Teaching English to Young Learners 2001-07-14 - 2001-07-15 2001.
 • Berg, Lise; Eriksson, Anitha; Frischknecht, Helle; Holum, Ellen; Isaksen, Monica; Mikkelsen, Tor; Molund, May; Olsen, Sonni; Pettersen, Arne; Sætveit, Beate. "Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark. 2000 (4).
 • Molund, May; Holum, Ellen; Olsen, Sonni. "Ungdomstida før og nå". Ungdomsskolen sett i lys av L-97 2000.
 • Olsen, Sonni; Molund, May. Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering: Et eksempel relatert til eget FOU-arbeid. Ulike vurderingsformer i lærerutdanningene. 1999.
 • Olsen, Sonni; Leganger, Anne Berit. How less proficient learners write in English. Two studies of vocabulary and compensatory strategies in texts written by Norwegian learners. Språk og språkundervisning 1999 (2). ISSN 0038-8521.s 21 - 25.
 • Olsen, Sonni. Hvordan skriver elever engelsk? To studier av ordforråd og kompensato riske strategier i tekster skrevet av 16-åringer i Finnmark. utenTitteltekst 1999.
 • Olsen, Sonni. Characteristics of the Interlanguage of Norwegian EFL Learners. utenTitteltekst 1999.
 • Olsen, Sonni. Lærer-i-rolle som undervisningsmetode i arbeid med tekst. Personalseminar for lærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark 1999.
 • Olsen, Sonni. Shakespeare i bilde og drama. Et tverrfaglig undervisningsforløp for årsstudiet i engelsk ved Høgskolen i Finnmark. 1997 (8) ISBN 8275411408.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  SVHUM A 2007

  Klikk for større kart