Ansetter studenter for å hjelpe studenter

Pandemien har satt snublefot på en normal studiehverdag for mange. Nå ansetter UiT studenter som skal sparke i gang faglige aktiviteter for å hjelpe medstudenter i en vanskelig tid. 

Student jobber foran pc-skjermen
Pandemien har snudd oppned på studiehverdagen for mange. Nå ansetter UiT studentassistenter for å hjelpe med-studenter tilbake på sporet. Foto: Pixabay
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.03.21 09:00 Oppdatert: 22.03.21 09:46
Studentliv / Studier

Nedstengte lesesaler, oppløste kollokviegrupper, store deler av undervisningen digitalt, generell mangel på struktur i studiehverdagen; Pandemi-året har ikke være spesielt enkelt for store grupper studenter.

Har fått 8,5 millioner

Nå er UiT tildelt et engangstilskudd på 8,5 millioner kroner av kunnskapsdepartementet til studentrettede tiltak for å bøte på problemene. Pengene er en del av en større studentpakke til samskipnader, høyskoler, universitet og fagskoler i Norge og er kommet i stand på bakgrunn av anbefalinger fra en ekspertgruppe. Tiltakene skal kunne settes raskt i gang og er ment å gi en bedre studiehverdag for den enkelte.

– Svært glad

– Vi er svært glad for denne tildelingen. Midlene skal utelukkende komme studentene til gode og fakultetene skal ansette sine egne studentassister til faglig oppfølging av andre medstudenter, forteller Wenche Jakobsen, prorektor utdanning og kvalitet ved UiT. En bedre faglig oppfølging av den enkelte skal sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon.

– Det forventes at midlene blir tatt i bruk raskest mulig. Så langt mulig skal midlene brukes våren 2021. Det er uansett en forutsetning at de er benyttet innen utløpet av året, forteller Oda Bjørnsdatter, rådgiver ved seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT.

Midlene kan for eksempel rettes mot tiltak knyttet opp mot semesterstart til høsten.

Også samskipnaden ansetter

Fordelingen av midlene er basert på antall studieprogram og studenter ved det enkelte fakultet. I tillegg skal det ansettes studenter som skal jobbe med noen sentrale prosjekter og aktiviteter som skal nå studenter uavhengig av studieprogram. (rektors initiativer).

Fakultetene ved UiT ble orientert om tiltaket forrige uke og er bedt om lage en egen utlysning for stillingene som studentassistent.

Også samskipnaden er tildelt midler fra departementets studentpakke. Der er man nå på utkikk etter studenter som skal styrke sosiale tiltak ved UiTs campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Les mer om stillingene samskipnaden tilbyr og meld din interesse her.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.03.21 09:00 Oppdatert: 22.03.21 09:46
Studentliv / Studier