– Nordnorsk filmbransje kveles av nasjonal filmpolitikk

Det viser en rapport som UiT-forsker Bjørn Eirik Olsen ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i løpet av høsten 2020 har gjennomført på oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon.

Film økonomi arbeidsplasser kunst
RAPPORTEN: Dette bildet pryder forsiden av Bjørn Eirik Olsens rapport om den nordnorske filmbransjen. Foto: Stein Erik Simonsen
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.01.21 12:15 Oppdatert: 21.01.21 13:46
Kunst og kultur Økonomi Tromsø

Olsen har foretatt en kartlegging av ambisjoner, strukturer og økonomi i den nordnorske filmbransjen per i dag. Rapporten har fått tittelen  «Historiefortellerne» og handler om ambisjoner, strukturer og økonomi i nordnorsk filmbransje. Konklusjonen er at lønnsomheten og lønnsnivået i den nordnorske filmbransjen er kritisk lavt, at det er en ubalanse mellom sentrum og periferi. Og dersom det kulturelle mangfoldet som Nord-Norge representerer skal nå ut, må den nasjonale filmpolitikken endres.

UiT Filmfond Nord
PRESENTASJON: Bjørn Eirik Olsen forsker ved handelshøgskolen UiT og har lagt fram rapporten om den nordnorske filmbransjen. Foto: /Screenshot Facebook 

Stor undersøkelse

Bjørn Eirik Olsen slår fast at dette ikke bare handler om en kamp mellom sentrum og periferi, men også om å utnytte de ressursene Nord-Norge og filmbransjen her representerer – i Norge og internasjonalt. 

– Målet med denne analysen har vært å fremskaffe faktabasert kunnskap om økonomi, strukturer, ambisjoner og kompetansebehov i den nordnorske filmbransjen. Analysen omfatter private filmprodusenter registrert i Nord-Norge, inklusive spesialiserte leverandører av tjenester til filmproduksjon. Arbeidet er fundert på en økonomisk analyse, basert på offentlig tilgjengelige regnskapsdata, en spørreundersøkelse besvart av 120 filmarbeidere og dybdeintervju med 10 representanter for bransjen, forteller Olsen. 

Nasjonal politikk må endres

Oppdragsgiverne skriver at «Resultatene fra denne undersøkelsen vil være retningsgivende for filmkommisjonens arbeid videre og samtidig gi mulighet til å måle verdiskaping på sikt. For å vite hva vi kan oppnå, må vi vite hvor vi starter» , heter det.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Filmfond Nord, Nordnorsk Filmsenter og det nordnorske filmnettverket Filmklynge Nord har bidratt til utformingen av undersøkelsen og ønsker også å bruke resultatene for å styrke sitt arbeid videre – til beste for filmbransjen i nord, skriver Hilde Korsæth, filmkommisjonær og daglig leder for Nordnorsk Filmkommisjon.

Bjørn Eirik Olsen sier den statlige forvaltningen må spille på lag med de sterke og samfunnstjenlige drivkreftene som bor i filmskaperne i nord.

– Disse drivkreftene er som tatt ut av filmmeldingen: Stortingets og de nordnorske filmarbeidernes mål og ambisjoner er helt på parti. Dersom det kulturelle mangfoldet Nord-Norge representerer skal nå ut, må den nasjonale filmpolitikken endres, sier Olsen. 

Ikke ubetydelig

Rapporten som UiT-forsker Olsen har utført, viser at omsetningen i den  delen av norsk filmnæring som produserer film, var 5,8 milliarder kroner i 2018. Selv om både regjeringen og Stortinget har hatt som mål å styrke regionene og innsatsen fra regionale myndigheter og filmbransjen i Nord-Norge, fremstår Oslo-regionen med sin posisjon som nærmest enerådende i norsk filmbransje, der de har 81 prosent av total omsetning. Den nordnorske filmbransjen har og har hatt liten vekst og står i dag for 2,1 prosent av landets filmproduksjon. Olsen konkluderer med at dette ikke rimer, særlig siden Nord-Norge – blant annet med den samiske befolkningen, kystkultur, felles grense med Russland, Finland og Sverige, front mot Arktis og storhavet, kanskje er den mest mangfoldige regionen i Norge.

– Filmpolitikken skal først og fremst sikre at det kulturelle mangfoldet i Norge har en stemme som blir formidlet på ulike plattformer. Fra filmbransjen i nord høres bare hvisking. Det er registrert 96 aktive aksjeselskap og 88 enkeltpersonforetak i den nordnorske filmbransjen. Selskapene har en omsetning på til sammen 135 millioner kroner. Verdiskapingen er rundt 70 millioner kroner. Dette gir omkring 180 årsverk som deles av rundt 240 profesjonelle filmarbeidere i full- og deltidsstillinger, sier forsker ved UiT Handelshøgskolen, Bjørn Eirik Olsen. 

Les hele rapporten her

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler