Visual Intelligence åpnet og klare til å løse viktige samfunnsutfordringer

UiTs nye Senter for forskningsdrevet innovasjon, Visual Intelligence, ble offisielt åpnet i dag. Senteret forsker på kunstig intelligens i tett samarbeid med næringsliv og helseforetak, og skal utvikle framtidsløsninger med et budsjett på 300 millioner kroner.

Robert Jenssen er senterleder for Visual Intelligence. Monica Schumacher er styreleder. Her fra åpningen av senteret, som ble strømmet.
Robert Jenssen (t.v.) ved UiT er senterleder for Visual Intelligence. Her sammen med styreleder ved senteret og UNN-direktør, Anita Schumacher ved åpningen av senteret. UNN og en rekke andre store aktører er partnere i senteret. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.01.21 14:00 Oppdatert: 15.01.21 10:10
Energi Hav Helse og velferd Teknologi

Fagmiljøet Visual Intelligence ved UiT har fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – med en tildeling på opptil 96 millioner kroner over åtte år fra Norges Forskningsråd. Med støtte fra brukerpartnerne sine har de til sammen 294 millioner kroner til å utvikle kunstig intelligens og bildeanalyse i framtida. Torsdag 14. januar markerte de åpningen av det nye SFI'et med et digitalt arrangement.

– Å starte Visual Intelligence er noe vi har sett fram til med stor glede og enorm entusiasme, sier senterleder og professor Robert Jenssen.

Vi har samlet et team med fremragende forskere og samarbeidspartnere fra akademia, næringslivet og offentlig sektor. Den tverrfaglige tilnærmingen og våre komplementære kompetanseområder er en nøkkel til suksess, sier senterleder og professor Robert Jenssen.

UiTs rektor Anne Husebekk åpnet det nye SFI'et i UiT-regi, Visual Intelligence.
UiTs rektor Anne Husebekk åpnet det nye SFI'et i UiT-regi, Visual Intelligence. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

UiTs rektor Anne Husebekk hadde æren av å åpne senteret. 

– Jeg er utrolig stolt av å få åpne et nytt SFI i UiTs regi, sier Husebekk.

Hun forteller om den teknologiske utviklinga som har skjedd siden hun startet som ung forsker innen medisin, og studerte én og én celle. På slutten av hennes virksomhet på laboratoriet, for åtte år siden, var det mulig å studere millioner av celler på en gang - og da kunne man oppdage helt andre ting. 

–  Det er hovedpoenget til at maskinlæring har blitt et så kraftig virkemiddel innen mange sektorer i samfunnet. Men det stopper ikke der, vi trenger å forske på hvordan vi kan bruke maskinlæring på nye måter –  og visuell intelligens er et forskningsfelt som legger opp til brukbarhet, sier rektor Husebekk. 

Løser store samfunnsutfordringer

Visual Intelligence skal videreutvikle området visuell intelligens – dyp læring fra bilder ved kunstige nevrale nettverk – ut over det som er mulig med dagens teknologi. Tilnærmingen til senteret er tverrfaglig og skal skape verdi på tvers av innovasjonsområder der analyser av komplekse bildedata vil ha stor nytteverdi.

Senteret vil utvikle bedre verktøy for blant annet å oppdage hjertesykdommer og kreft, overvåke og påvise naturressurser som for eksempel fiskebestander, og overvåke miljø og klima, risiko og potensielle naturkatastrofer. Aktivitetene vil slik bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer relatert til helse, ressursstyring og miljø- og klimaovervåking.

Metoder kan brukes på tvers

Analyse og bildedata bringer de forskjellige fagområdene sammen. 

– Analysemetodikken vi utvikler innen ett område kan ofte være til nytte på andre fagområder. For eksempel kan en metode for å finne kreftsvulster i kroppen med kunstig intelligens også kanskje kunne brukes til å kategorisere fiskearter, forteller senterets leder, Robert Jenssen ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi kan med den nye statusen som SFI fortsette å være ledende nasjonalt og internasjonalt innen denne typen forskning, i samarbeid med våre forskningspartnere, Norsk regnesentral og Universitetet i Oslo, sier Jenssen.

Jenssen leder senteret sammen med nestlederne Line Eikvil og Anne Solberg ved henholdsvis Norsk regnesentral og Universitetet i Oslo.

Tett samarbeid med store aktører

Senteret har også et konsortium av store aktører som sine brukerpartnere, som dekker et bredt spekter innen privat og offentlig sektor. Universitetssykehuset i Nord Norge, Kreftregisteret, GE Vingmed Ultrasound og Helse Nord IKT representerer helsefeltet. Equinor dekker energifeltet og Havforskningsinstituttet representerer det marine. Innen jordobservasjon er partnerne KSAT og firmaet Terratec.

– Ved hjelp av denne spesielle sammensetningen av partnere, kommer vi tett på problemstillingene som er viktige for disse store aktørene. Ved et tett samarbeid lærer vi å kjenne deres utfordringer og forstår lettere hvordan vi kan utvikle løsninger de trenger, sier Jenssen.

Les også: UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Kontaktperson for media i anledning åpningen av Visual Intelligence: Robert Jenssen. 

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.01.21 14:00 Oppdatert: 15.01.21 10:10
Energi Hav Helse og velferd Teknologi
Vi anbefaler