UNG 2020: Prikk lik og unik

Årets Barn&unge-kongress blir heldigital. I 2020 vil kongressen ha ungdom i fokus. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 17.11.20 10:06 Oppdatert: 17.11.20 10:17

Les årets program og meld deg på her: https://www.barnogungekongressen.no/

Barn&unge-kongressen arrangeres av:

  • De regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU og RBUP)

  • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

  • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
    - med støtte fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse Bergen.

Vi anbefaler