Danmark, Færøyene og Grønland i Arktis

Danmark er en arktisk nasjon fordi Færøyene og Grønland er med i riksfellesskapet Danmark. Internasjonalt seminar 01.10.2020

Fottland, Håkon Publisert: 30.09.20 13:05 Oppdatert: 30.09.20 13:23

Innenrikspolitikken styrer Færøyene og Grønland selv, mens utenriks- og sikkerhetspolitikken koordineres fra København.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Tid: torsdag 01. oktober, kl 19-21

Alle er med i NATO, men forholdet til EU er komplisert: Danmark er EU-medlem, Færøyene har alltid stått utenfor EU, mens Grønland meldte seg ut i 1985 og er nå et av EUs såkalte Overseas Territories and Countries.

Både på Færøyene og på Grønland er det de som ønsker full selvstendighet og slik følge etter Island som ble helt uavhengig av Danmark i 1944.

Der er mange historiske og nåtidige nordatlantiske forbindelser på kryss og tvers, som også berører Tromsø og Nord-Norge. Det islandske rederiet Eimskip trafikkerer Tromsø havn jevnlig og binder hele Nordatlanteren sammen fra Maine i USA til Nord-Norge og Nordvest-Europa via Island og Færøyene, i framtiden i tett samarbeid med det grønlandske rederiet Royal Arctic Line.

Stormakter som Kina og USA har de senere år vist stor interesse for Grønland, både strategisk og økonomisk. USAs president Donald Trump antydet til og med et ønske om å overta Grønland. Russland har også sikkerhetspolitiske interesser i området.

  • Hvilken framtid ser grønlenderne og færøyingene for seg?
  • Hvordan er livet for menneskene i dagens Færøyene og Grønland?

 Innledere:

  • Rasmus Gjedssø Bertelsen, Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Bertelsen er dansk, men oppvokst i Reykjavik og har studert og arbeidet i mange land før han i 2014 kom til Tromsø. Bertelsen forsker på de arktiske områdenes plass i dagens globaliserte verden, politisk og økonomisk
  • Inga Dòra Markussen, Grønlandsk-islandsk journalist. Markussen vil delta digitalt fra Grønlands hovedstad Nuuk. Hun er tidligere generalsekretær for Vestnordisk Råd og er nå kommunikasjonssjef i Royal Greenland. Markussen er også leder for Nuuk-avdelingen av det sosialdemokratiske partiet Siumut.
  • Møteleder: Vidar Eng, styremedlem i Foreningen Norden Tromsø.

Arrangeres i samarbeid med: Forening Norden.

Grunnet Covid-19 vil vi kun godta en maksimum av 45 deltakere til dette seminaret. I samarbeid med våre medarrangører, følger vi FHIs råd angående smittevern og smittesporing. Derfor ber vi våre deltakere om å vise respekt, holde god avstand og holde seg hjemme hvis du føler deg uvel eller har luftveissymptomer

Vi anbefaler