Viktige innspill fra UiT i Alta

Næringslivet er vinneren i kampen om dagens utdanninger både ved UiT og Nord universitet i Bodø. Stadig færre kandidater uteksamineres ved lærer- og barnehagelærerutdanninga, viser statistikken som ble presentert for utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Alta i dag. 

Kveseth, Magne
Publisert: 18.09.20 18:00 Oppdatert: 21.09.20 08:32
Alta Hammerfest

Viserektor Sveinung Eikeland slo dette fast da utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte UiT i Alta fredag ettermiddag for å få innspill til nordområdemeldingen.

UiT, viserektor, ordfører
CAMPUS ALTA: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (i midten) ble møtt av viserektor Sveinung Eikeland og Altas ordfører Monica Nielsen før dialogmøtet i Alta om nordområdemeldingen. Foto: UiT/Magne Kveseth

Den sterkeste veksten av uteksaminerte kandidater er innenfor økonomi, samt ingeniør og teknologikandidater. Disse tallene er kandidattall fra 2010 til 2019, sammenliknet med tall fra 2000 til 2009. Det er også en økning innenfor helse, mens det går kraftig i minus på lærer- og barnehagelærerkandidater. Det slo viserektor Sveinung Eikeland fast i sitt innspill til utenriksministeren.

Tradisjonelle studiemodeller utfordres

For UiT i Alta er det 40 prosent tradisjonelle campusstudenter, mens resten er en blanding av nettbaserte studier og samlingsbaserte fag. Næringsrettede studier innen økonomi og reiseliv har nå 1600 studenter, der halvparten er fra Nord-Norge.

– Og den typiske studenten her er kvinner med høyere utdanning uten mulighet til å være på campus, men dette er erfarne studenter som fullfører studiene og som får godt resultat, fortalte Eikeland til dialogmøtet med utenriksministeren. 

Alta mest populær

Viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland,  pekte på i møtet med utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Alta er den kommunen i Norge hvor man driver med høyrere utdanning, som får mest ut av å rekruttere studenter lokalt. Det er ingen vertskommuner i Norge som har høyere tall for attraktivitet enn hva Alta har, sa han. Og heller ingen vertskommuner beholder flere kandidater etter endt utdanning. Eikeland sa det rett ut. Alta er attraktiv, faktisk landets forholdsvis mest attraktive kommune for kandidatene å bosette seg i.

Eikeland var tydelig på at for å utvikle et godt tilbud og en god infrastruktur for små campuser som i Alta og Hammerfest er det viktig for UiT å ha et svært nært og godt forhold til vertskommunene.

Samarbeid er viktig

– Noe vi har begge steder, sa Eikeland. Som også fikk forklart utenriksministeren hvilken retning utdanningene i Alta skal ha når man ser på handlingsplanen for innovasjon og entreprenørskap som universitetsstyret har besluttet.

Eikeland pekte der på hvor viktig det er å være tilgjengelige for søkere som vil studere i nord. 

Viserektor, ordfører, Alta, campus Alta
KORONATILPASSET: UiTs Viserektor Sveinung Eikeland og Altas ordfører Monica Nielsen var nøye med å passe meteren, som Utenriksdepartementet hadde understreket viktigheten av. Foto: UiT/Magne Kveseth

Bruk verktøyene

Altas ordfører Monica Nielsen var først ute med sine innspill og ønsket utenriksministeren velkommen til Alta kommune og dialogmøtet ved UiT campus Alta. Hun understreket at man trenger vekst og utvikling av og for nord, på en måte som gir lokale ringvirkninger med flere arbeidsplasser.

– Økt folketall er også avgjørende for å lykkes med en bærekraftig utvikling av nordområdene og skal regjeringen lykkes med dette må staten bruke de virkemidlene den har og ikke gi fra seg verktøy fra verktøykassa, uten å stille krav til dem som bruker naturressursene i nord, sa Monica Nielsen, Altas ordfører fra Arbeiderpartiet.  Hun mente også regjeringen burde tydeliggjøre statlig styring i enkelte sektorer, som for eksempel veibygging. 

Mange innspill

Da utenriksministeren besøkte UiT i Alta, fikk hun også med seg gode råd til nordområdemeldingen fra Alta kommune, fra næringsforeningen, fra skifernæringa, oppdrettsvirksomheter, reiselivet, Finnmarksløpet og samiske representanter for kulturliv og politikk.

Også ungdomspanelet til arbeidet med nordområdemeldingen var representert.

Holten skifer Alta
TRADISJONSRIK: Direktør for Altaskifer, John Vegar Holten ba ministeren se på transportstøtteordningen når nordområdemeldingen skal lages. Han sa skifernæringa har bygd opp det moderne Alta og har et stort potensial. Foto: UiT/Magne Kveseth

Trenger transportstøtte

Direktøren for Altaskifer, John Vegar Holten, hadde et direkte innspill til ministeren som han be henne ta med til sine kolleger i Oslo. Han viste til de betydelige utfordringene som skifernæringa har med avstandene til markedene og den manglende transportstøtten til bedrifter i Troms og Finnmark. Holten slo fast at Altaskifer har utstillingsvinduer på 100 000 kvadratmeter skifer i strandpromenaden i Barcelona. 

Dette fikk Gøril Johansen fra nordområdeseksjonen i Utenriksdepartementet til spøkefullt å replisere at Holten ikke måtte se bort fra at UD må ta en befaring nettopp på denne strandpromenaden i Barcelona. 

Direktøren for Alta Næringsforening ga utenriksministeren et godt råd å ta med til dem som jobber med samferdsel i den nye nordområdemeldinga. 

Han mente Nord-Norge taper uansett hvis man bare teller antall kjøretøyer hvert døgn. 

– Begynn å telle fiskehoder i stedet, da vil dere se hvor viktig en bedret veiforbindelse til markedene er - og med det samme jeg har ministeren her ved UiT, ikke glem flyrutene heller, de er også viktige, sa Kristensen.

Han mente også at utdanningsinstitusjonene i nord må gis muligheter til å snu seg raskere og delta i prosjekter, slik Hilde Bjørkli fra Nordnorsk Reiseliv AS etterlyste.

Bjørkli mente systemet for universitetene var for rigid når man ikke får lov å delta i enkelte internasjonale samarbeidsprosjekter. Samarbeidet mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene har blitt bedre, mente hun, men fortsatt mangler det en hel del, var hennes innspill. 

Samarbeidet i Arktis

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok opp spørsmålet om hvordan man samarbeider i Arktis. Hun slo fast at det norsk-russiske samarbeidet fortsatt er levende, tross mange og tunge overskrifter om ressurskrig og opprustning. Søreide slo fast at Norge stadig vekk samarbeider med russerne og at Arktis sett med norske øyne ikke er en villmark som skal vernes for alle inngrep. Arktis sett fra den norske regjeringen er rett og slett et sted hvor det bor mennesker, hele 9 prosent av Norges befolkning bor i det som omtales som Arktis – og slik er det ikke i de andre landene. Søreide slo fast at det er en balanse mellom vekst og vern og hun ville lære mer om hvilke gnisninger som kan finnes mellom større regionale sentra og de små bygdene. 

Altas ordfører fortalte om Alta kommune som storebroren til mange småkommuner rundt seg, hvor den store bidra med en rekke velferdstjenester og samarbeid om samferdsel. 

Utenriksministeren slo fast at nordområdemeldingen skal inneholde også kreative tanker om bilateralt samarbeid, så hun oppfordret alle deltakerne i dialogmøtet til å komme med de gode forslagene til regjeringen. 

Søreide Utenriksminister dialog
NOTERT: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide noterte flittig innspillene som møtedeltakerne i Alta presenterte under dialogmøtet på UiT Alta fredag ettermiddag. Foto: UiT/Magne Kveseth

Se opptak fra hele dialogmøtet med utenriksministeren:

Kveseth, Magne
Publisert: 18.09.20 18:00 Oppdatert: 21.09.20 08:32
Alta Hammerfest
Vi anbefaler