Måling: UiT har et sterkt omdømme


UiT Norges arktiske universitets omdømme blir rangert som fjerde best av 36 offentlige virksomheter i Norge. Det viser en fersk måling.

UiT Norges arktiske universitet viser framgang på ny omdømmemåling. Arkivfoto: Torbein Kvil Gamst

UiTs omdømme har et signifikant oppsving i år og oppnår en skår på 70 poeng, viser Kantars årlige omdømmemåling.

Det er opp sju poeng siden forrige måling i 2019. En skår på mellom 55 og 74 poeng omtales som et sterkt omdømme i målingen.

Tilbyr tjenester som samfunnet trenger

Hva er omdømme?

Omdømme er summen av forventninger omgivelsen har til virksomheters produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, samfunnsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner.

Forenklet kan man si at omdømme er et mål på omverdenes oppfatning av virksomheter over tid. Det oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser som skapes av virksomhetens løfter og leveringsevne. (Kilde: Kantar)


Målingen viser at de spurte anser UiT for å være en institusjon som tilbyr tjenester som samfunnet trenger. Universitetet oppfattes også å være opptatt av innovasjon og teknologisk utvikling som bidrar positivt til samfunnet.

Dette er egenskaper som folk synes er viktige, og som UiT bør være veldig fornøyd med. Det sier seniorrådgiver i Kantar, Anders Hovde:

– Det er en fremgang på nær samtlige egenskaper for UiT, og de tilbakegangene vi ser er innenfor feilmarginene. Størst fremgang finner vi på egenskapen «Responderer raskt på forespørsler», «Har en dyktig ledelse» og «Har gode digitale tjenester og er gode på digital kommunikasjon».

Fremstår som en god arbeidsplass

Hvorfor UiT har hatt dette oppsvinget i omdømmet vet ikke Anders Hovde i Kantar sikkert, men det kan se ut til at koronaperioden har trukket i positiv retning. Hovde påpeker dessuten at UiT matcher de fleste øvrige utdanningsinstitusjonene det er naturlig å sammenligne seg med.

I tillegg drar han spesielt fram at universitetets oppfattes som en virksomhet med dyktige medarbeidere og det er kjent hva de holder på med.

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

  • Kantars årlige syndikerte omdømmeundersøkelse for offentlig sektor gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente offentlige virksomheter
  • I 2020 er 36 virksomheter kartlagt
  • Målgruppen er den nroske befolkning og gjennomføres på Norsk Gallups ISO-sertifiserte online-panel (GallupPanelet)
  • Cirka 250 personer er intervjuet per virksomhet (263 for UiT). Til sammen er 3248 personer intervjuet i omdømmemålingen som helhet
  • Intervjuene er gjennomført i uke 9–14 i 2020

– Tilbakemeldingen fra de som er spurt er at universitetet fremstår som en god arbeidsplass og at dere har dyktige medarbeidere. Det er selvfølgelig også veldig positivt for dere. Det er ingen direkte svakheter å spore i omdømmet til UiT, men dere skiller dere kanskje lite ut i forhold til andre virksomheter, sier Anders Hovde.

Stor tillit til UiT

Over halvparten (56 prosent) av de spurte liker UiT godt og har stor tillit til virksomhetens tjenester. Kun 11 prosent sier at de ikke kjenner til UiT eller ikke ønsker å ha noe med virksomheten å gjøre.

Målingen viser at UiT har et sterkt omdømme i alle landsdeler, men står sterkest i Trøndelag og i Nord-Norge. UiT har et særdeles sterkt omdømme blant 54–59-åringer, og kvinner vurderer universitetet bedre enn hva menn gjør.

– Jeg er svært glad for resultatet i denne omdømmemålingen. Det bærer bud om hardtarbeidende og gode medarbeidere som igjen kan bety at vi er attraktive for studenter og nye arbeidstakere, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Av de 36 målte offentlige virksomhetene er det kun NTNU, Norges Bank og Lånekassen som måles til å ha sterkere omdømme enn UiT på Kantars omdømmemåling for 2020. 

På Twitter   #norgesarktiske