Kan bli ledige studieplasser i Alta 

30.06.20 Magne Kveseth

Trenger du påfyll eller formalisering av din kompetanse, er nettbasert studium i reiseliv kanskje noe for deg.

Blir det plasser til overs, er det fortsatt mulig å studere reiseliv og entreprenørskap på nett i regi av Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT i Alta.

Nordlys turisme
OPPLEVELSENE: Nå kan du studere på nett og bli en opplevelsesentreprenør for naturbaserte tilbud innen reiselivsnæringa. Foto: /UiT.no

Stadig flere turister ønsker å oppleve arktisk natur og kultur. Derfor er det et økt behov for kompetente tilbydere av naturbaserte opplevelser. I dette studiet får du ny kunnskap om aktuelle og sentrale tema innenfor naturbasert reiseliv; opplevelseskvalitet, besøksforvaltning, bærekraft og innovasjon.

Bare på nettet

Studiet er et heltidsstudium, som blir 100 prosent nettbasert. Blir det ledige plasser etter opptak, vil disse bli lagt ut på det såkalte «restetorget», så her gjelder det å følge med når plassene blir annonsert. 

Universitetslektor og studieleder Per-Kåre Jakobsen og studiekonsulent John-Ivar Nilsen føler seg rimelig trygge på at studenter som satser på reiselivsstudiet kan kapre attraktive jobber, når de bare har den formelle kompetansen på plass

– Det er en rekke bedrifter over hele landet, men kanskje særlig i nord, som med stort hell har ansatt studenter fra vår reiselivsutdanning, sier Nilsen.

Nilsen og Jakobsen understreker at dette, «Naturbasert reiseliv og entreprenørskap» vil bli 100 prosent nettbasert og studentene kan ha jobb ved siden av studiet.

Trygghet for turistene

Det har skjedd store endringer i nordnorsk reiseliv de siste årene, og det har vært svært stor knoppskyting. Det har ført til en flora av bedrifter som etter hvert gir helårstilbud til turister.

– Det betyr at det både lokalt og regionalt blir nye jobber, og bedriftene ansetter i stadig større grad folk i faste helårige stillinger. Det er en stor forandring fra tidligere, da noen startet en virksomhet for å skape seg selv en arbeidsplass og kanskje få litt hjelp fra naboene hvis det ble pågang av folk. Nå er reiselivet i nord ensbetydende med helårsdrift, ski eller scooter, trugetur og nordlysjakt på vinteren og jakten på den evige midnattssola sommerstid, sier Jakobsen.

Jakobsen sier UiT hele tiden må ha for øye at dagens turister krever mer, de vil ha opplevelser, men samtidig trygghet.

– Når vi utdanner studenter ved årsstudiet «Naturbasert reiseliv og entreprenørskap», setter vi studentene i stand til å gi turistene den nødvendige tryggheten, sier Jakobsen.

 

På Twitter   #norgesarktiske