Nytt mastertilbud ved Handelshøgskolen UiT

08.06.20 Magne Kveseth

Det grønne skiftet og FNs mål for bærekraft står sentralt i et nytt studietilbud som Handelshøgskolen UiT vil starte opp fra 2021 til 2022. Det kommende studieåret skal brukes til å skape et ferdigutviklet studieprogram, forteller assisterende instituttleder Jørund Greibrokk.

Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling. Det er hovedmålet med studiet, som skal sikre at ulike foretaksledere blir i stand til å inkludere miljøperspektivet i respektive selskapers beslutningsstrategier. Denne masteren kommer som del av såkalt fleksible studieprogrammer som universitetene har kunnet søke ekstra finansiering til.

Greibrokk Handelshøgskolen UiT
PLANLEGGER: Assisterende instituttleder Jørund Greibrokk planlegger nå for et masterstudium med vekt på det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål. Foto: Magne Kveseth/UiT 

Bevisstgjøring

Det er også tenkt at man skal bevisstgjøre bedriftseiere til å sikre at kundene får informasjon og dokumentasjon om hva de kjøper, i lys av grønn omstilling og økt konkurranseevne. Studiet vil få et sterkt økologisk fokus, og Handelshøgskolen UiT bruker en referansegruppe til utvikling av studietilbudet.

– Studiet blir en nettbasert fleksibel masterutdanning som kan nå en studentgruppe som ellers ikke kunne ta denne mastergraden, forklarer assisterende instituttleder ved Handelshøgskole UiT, Jørund Greibrokk.

Han forteller at studieprogrammet vil bestå av tre emner, hvert emne på 10 studiepoeng.

1) Miljø og bærekraft

2) Sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller

3) Bærekraftige investeringer og miljøregnskap

Greibrokk forteller at målet med disse tre emnene er å bidra til grønn omstilling av norsk næringsliv ved at man øker bedriftens kunnskaper og bevissthet om behovet for grønn omstilling, fremmer bedriftens kapasitet for å gjennomføre grønn omstilling, samt utvikler dokumentasjonsevne og synliggjøring av bærekraftsarbeidet ved bedriften.

Bærekraft Det grønne skiftet UiT
ØNSKER ENDRING: Det nettbaserte masterstudiet skal utdanne ledere som sikrer bedriften deres en tetplass i kampen rundt det grønne skiftet og FNs bærekraftmål. 

Faglig kvalitet

– Vi vil utvikle en modell for masterstudiet som er bærekraftig med tanke på videreføring av studiet etter at prosjektperioden er over. Studiet vil være fleksibelt, nettbasert og samtidig sikre god faglig og pedagogisk kvalitet. Det vil bli utarbeidet tilpassede lærings- og undervisningsaktiviteter for kommunikasjon, samhandling og samarbeid mellom undervisere og studenter, og mellom studenter, forteller assisterende instituttleder Greibrokk.

Han sier at Handelshøgskolen sammen med RESULT vil planlegge, produsere og publisere video til ulike undervisningsformål med høy faglig kvalitet.

Bærekraftsmålene

– Studentene vil få innsikt i globale miljøutredninger og de økologisk argumentene som ligger til grunn for FNs bærekraftsmål. De vil lære seg analyseverktøy for å forstå konsekvenser og muligheter for grønn omstilling og den betydning en slik omstilling kan ha for bedriftens virksomhet på kort og lang sikt. Studietilbudet, som er en lederutdanning, vil bygge kompetanse til å utvikle strategier for å gjennomføre grønn omstilling. Strategiene skal relateres til studentenes egen bedrift eller for en valgt industri, fastslår Greibrokk.

Systematisk forankring

I søknaden om å få starte dette erfaringsbaserte masterkurset skriver Handelshøgskolen at såkalt læringsdesign som metode vil kunne bidra til å systematisere arbeidet med å avdekke de reelle behovene i arbeidslivet og spissformulere disse i emnebeskrivelsene. På emnenivå gjør metoden det mulig å jobbe systematisk med refleksjon og forankring av ulike pedagogiske teorier og tilnærminger som egner seg best for undervisning og læring på nett, heter det i søknaden.

Sterkt bærekraftsmiljø

– I grove trekk kjennetegnes samstemt undervisning av at det er sammenheng mellom definerte læringsmål, faglig innhold og vurderingsformer. Med basis i læringsdesign vil vi også kunne avgjøre hvilke undervisningsmetoder som best understøtter studentenes læring og hvordan teknologien kan bidra til å oppfylle læringsmål, forteller Jørund Greibrokk.

Masterstudiet som skal fremme det grønne skiftet kommer i stand som et samarbeid mellom Handelshøgskolen UiT, UiTs avdeling RESULT, samt Institutt for arktisk og marin biologi (AMB). AMB har et faglig sterkt og synlig bærekraftsmiljø som jobber aktivt med forskning og undervisning relatert til FNs klimapanel og naturpanelet.

Bærekraft FN Handelshøgskolen UiT
PLANLEGGING: Her ved Handelshøgskolen UiT i Alta foregår det nå planlegging av masterstudiet som vil starte 2021 og har fokus på det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål. Foto: Magne Kveseth/UiT
På Twitter   #norgesarktiske