Handelshøgskolen ved UiT har fått ny leder


Kåre Skallerud (58) er ansatt som ny instituttleder ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet. Skallerud er professor i markedsføring og har vært ved Handelshøgskolen siden oppstarten i 2009.

Kåre Skallerud er ny instituttleder ved Handelshøgskolen, UiT.
Kåre Skallerud er ny instituttleder ved Handelshøgskolen, UiT. Foto: UiT

Før det var han førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole. Han har også jobbet som forsker i mange år ved dagens Nofima, vært universitetslektor og dosent ved danske og svenske handelshøgskoler og hatt flere opphold ved universiteter i USA, Australia og Vietnam. Doktorgraden har han fra Handelshøgskolen i Gøteborg. Kåre Skallerud er fra Årviksand i Skjervøy kommune. Han skal lede en ganske stor virksomhet med 150 ansatte i Tromsø, Harstad, Alta og Narvik.

Samarbeid med næringslivet

– Jeg er svært stolt og også ydmyk overfor jobben som leder av universitetets største institutt målt i antall studenter, sier Skallerud.

– Målet er å gi våre over 2000 studenter i Tromsø, Harstad, Alta og Narvik en utdanning innenfor økonomi og ledelse som gjør dem attraktive for jobber i næringsliv og forvaltning. I snart ti år har vi utdannet kandidater som nå finnes i mange sentrale posisjoner i hele Nord-Norge og landet for øvrig. For å få til dette, er samarbeid med næringslivet helt sentralt. Vi må ha en kontinuerlig tilbakemelding om hvilke ferdigheter og kompetanser som etterspørres slik at vi kan utdanne og øve våre kandidater i dette, legger han til.

Attraktive utdanninger

Handelshøgskolen har 13 ulike studieprogrammer og årsenheter både på de ulike campus og på nett.

– Vi er faktisk en ledende leverandør av nettstudier som tilbys over hele landet. Over år har UiT i Alta bygd opp en stor portefølje av nettstudier med mange hundre studenter. Disse studiene er nettversjoner av campusstudier for de som er i jobb eller ikke har anledning til å være heltidsstudent på campus. I disse koronatider har vi opplevd en enorm vekst i antall søkere til disse etter- og videreutdanningene. Det føles veldig meningsfylt å være med på dugnaden og gi permitterte og arbeidsledige kompetansepåfyll som vil gjøre oss alle sterkere etter koronaen, sier Skallerud og fortsetter:

– I samarbeid med andre deler av universitetet tilbyr vi også en svært populær erfaringsbasert master i business administration (MBA) rettet mot folk i arbeid, i Harstad tilbyr vi fra høsten en ny master i regnskap og revisjon og ny bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Dette viser at vi er fleksible og tilbyr studieprogram som næringslivet etterspør og som studenter fra hele landet etterspør.

Over hele Nord-Norge

Handelshøgskolen er tilstede på fire campuser i Finnmark, Troms og Nordland. Skallerud understreker at han ser på det å være tilstede i hele Nord-Norge som et stort og viktig samfunnsoppdrag.

– Ungdom skal slippe å reise langt av sted for å få seg en god utdanning. Vi vet at mange ikke kommer tilbake. Derfor er vi et utdanningspolitisk redskap som bidrar til både å bevare bosetting, skape kompetansearbeidsplasser og et lønnsomt næringsliv over hele Nord-Norge. Som en nord-norsk handelshøgskole med sterke internasjonale koblinger innenfor forskning og utdanning, er vi de beste til utføre dette samfunnsoppdraget, avslutter Skallerud.

Kontaktperson:
Instituttleder Kåre Skallerud, mobil: 41670844, e-post: kare.skallerud@uit.no

På Twitter   #norgesarktiske