Rene og rike hav krever helhetstenking med økosystemet i sentrum

20. mai presenteres en rapport til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi initiert av statsminister Erna Solberg. UiT bidrar i dette viktige arbeidet.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 19.05.20 12:35 Oppdatert: 19.05.20 13:13

hus ved kysten
Forvaltningen må tilpasses lokale forhold. Kystsamfunn på Andøya. Foto: Ben Wicks

Som del av arbeidet til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, initiert av statsminister Erna Solberg, er Senter for hav og Arktis en sentral bidragsyter til en studie om helhetlig havforvaltning. Studien – en av 16 såkalte «blue papers» – er kunnskapsgrunnlag for anbefalinger som 14 stats- og regjeringssjefer i Høynivåpanelet vil overlevere til FN.

alf håkon hoel
Professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole ved UiT har skrevet om norsk havforvaltning og havrett i en ny rapport om helhetlig havforvaltning som presenteres 20.mai, 2020. Foto: Ole Magnus Rapp

I det internasjonale forfatterkorpset er Norge representert ved Jan-Gunnar Winther og Therese Rist fra Senter for hav og Arktis, samt Alf Håkon Hoel fra UiT.

Alf Håkon Hoel, som er professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT har skrevet om de norske forvaltningsplanene og om de havrettslige aspektene.

– Hovedpoenget er at vi må ta et mer økosystemorientert og helhetlig perspektiv på havforvaltningen, forteller Hoel.

Han sier at vi i Norge gjør dette gjennom forvaltningsplanene for havområdene, og Norge er en av flere casestudier i rapporten.

– Et annet hovedbudskap i rapporten er viktigheten av å tilpasse forvaltningen til lokale forhold og å se til at alle beslutninger er basert på den beste tilgjengelige vitenskap, sier Hoel. 

– Vi har analysert hvordan havforvaltning praktiseres i ulike deler av verden hvor forskjellene er store med hensyn til geografisk utstrekning, næringsliv, klima, reguleringer og politiske system: Filippinene, Indonesia, Kina, Malaysia, Norge, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Seychellene, USA og Øst-Timor. Et fellestrekk for vellykket havforvaltning er lokal medvirkning og tilpasning av forvaltningsmodeller til lokale forhold. Selv om vi har mye å lære fra hvordan man forvalter ulike steder i verden, finner vi ikke én forvaltningsmodell som kan brukes overalt. «One size does not fit all», sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis, som er hovedforfatter bak studien.

I tillegg til denne omfangsrike studien, vil en kortere versjon bli publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Påmelding og informasjon om webinaret der paperet blir presentert 20. mai 2020: Webinar Integrated Ocean Management

lederen av studien møter statsministeren
Jan-Gunnar Winther overleverer rapport til statsminister Erna Solberg under High North Dialogue 2019. Foto: Therese Rist
Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 19.05.20 12:35 Oppdatert: 19.05.20 13:13
Vi anbefaler