UiT med gradvis gjenåpning av sine campus

UiT legger til rette for en gradvis åpning av sine campus for studenter og ansatte fra og med neste uke (uke 20). 

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 08.05.20 18:25 Oppdatert: 08.05.20 18:16

Fra kommende uke vil UiT gradvis gjenåpne sine campus for studenter og ansatte. Gjeldende smittevernråd skal fortsatt følges. 
Gjenåpningen skjer i tråd med regjeringens beslutning 7. mai – og etter gjeldende smittevernråd.

Fra onsdag 13. mai vil UiT gi tilgang til campus for studenter som trenger det for ikke å bli forsinket i sine studier. Tilgang fås ved henvendelse til den enkeltes studieprogram. I løpet av tirsdag 12. mai vil studenter som er i målgruppen få beskjed om dette fra sitt fakultet.
Samtidig presiseres det fra sentralt hold at fakultetene ikke har anledning til å gi tilgang til mer enn 30 prosent av sine campusbaserte studenter, og heller ikke flere enn at det er mulig å følge de gjeldende smittevernrådene.  

Studenter med utfordrende hjemmesituasjon vurderer selv sitt behov for tilstedeværelse på campus. 

Åpner opp for flere ansatte  

Ansatte har anledning til å være fysisk til stede på campus når dette er nødvendig ut fra følgende forhold:

  • Tilgang til infrastruktur
  • Arbeidssituasjonen hjemme
  • Oppfølging av studenter som er på campus og/eller faglig samhandling med andre som ikke er mulig digitalt. 

Nærmeste leder holder oppsyn og regulerer dette slik at smittevernråd overholdes.
Samtidig bør ansatte som ikke er avhengig av å møte på campus fortsatt arbeide hjemmefra i så stor utstrekning som mulig. 

Oppfordrer til bruk av sykkel, ski og gange 

UiT ønsker å unngå å legge ekstra press på kollektivtransporten, og oppfordrer derfor ansatte og studenter til å begrense bruken i rushtiden. Samtidig oppfordres det til bruk av sykkel, ski og gange for dem som har mulighet til dette. 
Ved campus i Breivika er deler av parkeringsarealet forbeholdt ansatte på UNN.
UiTs direktør Jørgen Fossland understreker at ansatte og studenter i risikogrupper, definert av helsemyndighetene, ikke skal møte på campus.  
– Samfunnet er fortsatt i en sårbar situasjon og det er viktig å følge alle krav til smittevern, som særlig god håndhygiene, at du ikke møter på campus dersom du er syk eller har symptomer på sykdom og sist, men ikke minst, at alle holder en avstand til andre på minst én meter, påpeker Fossland.

Smittevernråd skal følges

Møter skal fortrinnsvis fortsatt gjennomføres digitalt, men det er tillatt med fysiske møter dersom de kan gjennomføres i overenstemmelse med smittevernråd. 
For ansatte er det fortsatt ikke tillatt med jobbreiser, inkludert reiser mellom UiTs campuser. UiT har tidligere også avlyst alt av fysiske arrangementer fram til sommeren. Dette vil fortsatt gjelde. 
– Vi gjør oppmerksom på at selv om våre campuser nå gradvis åpner mer opp, kan smittesituasjonen fremdeles endre seg. Derfor vil vi fortsette å planlegge for flere alternative scenarier for høsten 2020 ved enhetene. Vi gleder oss samtidig til at alle ansatte og studenter igjen kan samles på våre campuser og håper at dette vil kunne skje ved oppstart av neste semester, i større eller mindre grupper, sier UiTs rektor Anne Husebekk.   

 

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 08.05.20 18:25 Oppdatert: 08.05.20 18:16
Vi anbefaler