Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter

Er du masterstudent ved UiT og på utkikk etter spennende jobb? Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter.
Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 30.04.20 00:00 Oppdatert: 30.04.20 10:57

SPENNENDE JOBB: Studentassistentene tilbys spennende arbeidsoppgaver under granskingen av fornorskingspolitikken. Foto: Inger Elin Utsi

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i 2018 og gransker fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen september 2022. Sekretariatet består per i dag av sekretariatsleder, to utredere og en administrativ medarbeider. Kommisjonens midler finansieres over statsbudsjettet.

Mer informasjon om kommisjonen, kommisjonens arbeid og sekretariat finnes på: uit.no/kommisjonen.

Stillingene er ledig for tiltredelse snarest.
 
Arbeidsoppgaver
Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter to studentassistenter i inntil 50 pst. stilling som skal bistå sekretariatet under kommisjonens arbeid. Det vil være mulighet til fleksibel arbeidstid tilpasset egne studier etter avtale inntil september 2022. Arbeidet vil omfatte informasjonsinnhenting, arkivgransking, gjennomgang av minnesmateriale og tilrettelegging av kommisjonens representasjoner. Ytterligere administrative oppgaver kan tilkomme. Noe reising må påregnes. Arbeidssted vil være UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. 
 
Kvalifikasjonskrav
For stillingen som studentassistent kreves det: • Student på masternivå. Særlig relevant utdanning er en fordel. • Kjennskap til temaer som omfattes av kommisjonens arbeid  • kjennskap til kvensk, samisk eller skogfinsk kultur. Det er en fordel med kompetanse på samisk, kvensk eller finsk språk • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk • gode samarbeidsevner • evne til å arbeide effektivt, nøye og strukturert
 
Vi kan tilby:

• Utfordrende og faglig stimulerende oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av nasjonal betydning

• Veiledning fra sekretariatet
• lønn ltr. 35 • 40 - 50 % midlertidig stilling etter nærmere avtale
 
Kontaktopplysninger
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad tlf. 776 46 091, epost: liss-ellen.ramstad@uit.no Stilling som studentassistent lønnes i lønnstrinn 35 for masterstudent. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. 

Skriftlig søknad med CV sendes til: Sannhets- og forsoningskommisjonen, Handelshøgskolen Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø.
 
Søknadsfrist 1. juni.  
 

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 30.04.20 00:00 Oppdatert: 30.04.20 10:57
Vi anbefaler