Norges mest populære psykologistudium finner du i Tromsø

24.04.20 Tomas Rolland

Årets søkertall viser at UiT Norges arktiske universitet har det mest populære psykologistudiet i Norge. Det er i tillegg landets tredje mest populære studium målt i antall søkere pr. studieplass.

Studenter
Studiestart UiT i Tromsø høsten 2019. Foto: David Jensen, UiT

Instituttleder Ingunn Skre ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet er henrykt.

– Og som om det ikke var nok med det, så har vi det åttende mest søkte studiet i landet totalt, med 1130 søkere på 49 studieplasser, sier Skre.

Både UiO, NTNU og UIB tilbyr samme type utdanning, og tradisjonelt har det vært UiO som har hatt de høyeste søkertallene pr. studieplass. I år måtte de se seg slått av UiT.

– Vi er den minste utdanningen blant de fire store universitetene, men likevel har vi flest søkere pr. studieplasser, forklarer Skre.

Populært studium

Profesjonsstudier i psykologi er generelt veldig populære og det har ikke vært problemer med å fylle studieplassene tidligere heller. I tillegg er behovet for psykologer stort.

– Det er et godt arbeidsmarked for psykologer, det utdannes ikke nok til å fylle det nasjonale behovet og det ser vi blant annet ved at en del velger å studere i utlandet, sier Skre.

80 prosent av psykologene går til helsevesenet, men mange jobber også i næringslivet og forskning med mer.

Portrett
Instituttleder Ingunn Skre ved institutt for psykologi. Foto: David Jensen, UiT

Betydelig informasjonsarbeid

Mens de andre store universitetene, UiO, NTNU og UiB, som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi har hatt opptak gjennom Samordna opptak i mange år, så er dette første året UiT har en slik ordning.

Tidligere har inngangen til studiet vært gjennom at studentene først tar et årsstudium i psykologi, og at de på grunnlag av det kan søke seg videre. Nå kan potensielle søkere kommer rett fra videregående skole og søke seg rett inn på det seksårige profesjonsstudiet.

– Vi har vært veldig opptatt av hvordan vi skal nå elevene i den videregående skolen, slik at de er klar over at de nå kan søke seg direkte til profesjonsstudiet. Vi har satt inn mye ressurser på at dette skal gå bra, og det er åpenbart at informasjonen har nådd frem til søkermassen, sier Skre.

Kvalitetsbevisste søkere

Et studium blir ikke populært uten grunn, og psykologistudiene har lenge gjort det bra på studiebarometeret til NOKUT.

– Jeg tror søkerne er kvalitetsbevisste når de velger hva de skal søke på, og at de blant annet bruker studiebarometeret for å se hvilke studier de skal vurdere. Psykologistudiene kommer generelt godt ut, og profesjonsstudiet ved UiT kommer høyt på lista, forklarer Skre.

Bekrefter kvalitet og et godt studiemiljø

Kirsti Seljenes går nest siste år på psykologistudiet og er ferdig utdannet sommeren 2021. Hun har fått med seg de gode søkertallene og mener det bekrefter noe hun allerede vet.

– Det er kjempeartig at studiet man er på er så populært. Profesjonsstudiet ved UiT har bemerket seg med høy faglig kvalitet og et godt psykososialt miljø. Som student opplever jeg dette som en spennende og krevende utdanning, som det er givende å få være en del av, sier Seljenes.

Hun mener dette er spesielt viktig siden studiet strekker seg over seks år totalt.

– Som studenter har vi jevnt over visst at vi har det godt og at det er en god utdanning. Det er bra å få det bekreftet gjennom slike søkertall, og det viser at studiet kan hevde seg i den nasjonale konkurransen. Dette er et bra studium, på en bra plass, sier Seljenes.

Rammene begrenser

Med 49 studieplasser er tilbudet ved UiT det minste i landet, sett mot UiO, NTNU og UiB. Selv om studiet er populært og behovet for psykologer er stort, så er det ikke bare å øke kapasiteten.

– Vi har hatt en betydelig vekst, men selv om vi har 49 studieplasser og over 1100 søkere, så er det ikke bare å utvide tilbudet vårt. Vi kan tåle en liten økning dersom departementet vil tildele flere studieplasser, men vi tåler ikke en stor økning på grunn av begrenset tilgang til praksisplasser og veiledere, sier Skre.

UiT opplevde for øvrig tidenes søkertall våren 2020:

Ny rekord: Over 10 000 søkere har UiT som førstevalg

På Twitter   #norgesarktiske