Digitale disputaser åpner for nye muligheter

Etter «korona-nedstengingen» har 14 disputaser ved UiT vært gjennomført som planlagt – men på digitale flater. Det har fungert så bra at det kanskje til og med kan åpne for nye, forbedrede muligheter i framtida?

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 07.04.20 13:00 Oppdatert: 16.04.20 08:30
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana
Maria Pain disputerer nesten helt alene i stort auditorium. De andre deltar via digitale flater.
Siden «korona-nedstengingen» har alle ved UiT omstilt seg raskt til en mer digital hverdag. Siden 17. mars har det blitt gjennomført 14 vellykkede disputaser ved UiT – digitalt. Her er det Maria Pain som disputerer i et auditorium, med kun to publikummere i salen. De andre deltar via digitale flater. Foto: UiT/Jørn Berger Nyvoll

Fra den ene dagen til den andre, da Norge ble «koronastengt» 13. mars, måtte både tekniske, vitenskapelige og administrative fagmiljøer ved UiT omstille seg til digital gjennomføring av både undervisning, kurs, møter – og disputaser. Siden 17. mars har alle de 14 planlagte disputasene ved UiT Norges arktiske universitet blitt vellykket gjennomført som videokonferanser.  

– Det gikk helt fint å gjennomføre disputasen som disputasleder alene fra kjøkkenet, forteller Linda Nesby, instituttleder ved Institutt for språk og kultur ved UiT i en e-post.   

Hun ledet i forrige uke disputasen til Maria Nordrum, som forsvarte sin doktoravhandling innen russiske verb. 

Slik foregikk disputasen til Maria Nordrum; via Teams, her med første opponent Østen Dahl (t.v.), som er professor emeritus ved Stockholm universitet, og Maria Nordrum (t.h.). Foto: Linda Nesby/UiT.

Mer fleksibelt med opponent digitalt

Instituttlederen mener vi bør fortsette å ha fysiske disputaser i auditorium når sitasjonen har normalisert seg, men ser for seg i større grad nå enn før, at en av opponentene kan delta via digitale flater.  

– Det vil føre til større fleksibilitet med hensyn til når disputasen skal avvikles, og kanskje kan vi også lettere få den hurtig effektuert etter at bedømmelsen foreligger – noe som er positivt både for doktoranden og hennes karriere, og for universitetet som institusjon, sier Nesby.  

Kan gi økt kvalitet 

Hun tror også det er bra at vi i større grad åpner for at en av opponentene kan delta digitalt, fordi det gjør at «store navn» med fulle timeplaner, gjerne fra utlandet, har større mulighet til å takke ja når de unngår en lang og tidkrevende reise. 

Åpning for digital deltagelse vil altså kunne bidra til økt kvalitet i vurderingen av avhandlingen, og kanskje økt internasjonalt samarbeid som en bi-gevinst, konkluderer Nesby.  

Fornøyd med gjennomføring 

Hun er svært fornøyd både med at alt det tekniske fungerte og måten disputasen ble gjennomført på.  

Nesby mener det mest vesentlige var å ha test-møter i forkant, koordinere arbeidet og tenke føre var, samt å ha IT-support på plass, i tilfelle noe gikk galt. Det gjorde det imidlertid heldigvis ikke. 

– Vi oppfordret også alle til å kle seg pent og huske på at det var en formell anledning, og det synes jeg ble respektert veldig fint. Instituttet sendte blomster til kandidatene, og har sagt til samtlige nye doktorer at de er hjertelig velkomne til å holde prøveforelesningen sin for et fysisk publikum – når anledningen byr seg, sier Nesby. 

Maria Nordum disputerer via pc'en fra foreldrenes stue.
Maria Nordrum disputerer fra stua til foreldrene – via nettet. Foto: Privat.

Fordel å disputere digitalt 

Maria Nordby disputerte digitalt, fra stua til foreldrene sine. Det synes hun egentlig var en fordel. 

– Jeg var klar over at mange strømmet disputasen og tror faktisk flere fikk den med seg enn om den hadde vært i Tromsø. Jeg hadde publikum av mamma og pappa, så helt alene var jeg ikke, men atmosfæren var selvsagt en helt annen enn om jeg hadde vært til stede i Tromsø. For meg personlig var nok det bare bra – jeg grudde meg voldsomt til å stå foran folk. For andre vil det kanskje oppleves litt stusselig, forteller den nybakte doktoren i russisk språkvitenskap.  

– For fremtiden tenker jeg at man gjerne kan fortsette å strømme disputaser. Kjekt for de mange som gjerne vil høre, men som ikke kan reise dit det skjer, mener Nordrum. 

Fakta om digitale disputaser ved UiT Norges arktiske universitet 

  • Siden 17. mars er det gjennomført 14 vellykkede digitale disputaser. 
  • Alle disputaser går som planlagt, men de er lagt over til digitale flater. 
  • Prøveforelesning og disputas strømmes via MediaSite slik at de er åpne for publikum. 
  • Disputasene ledes fra et auditorium på campus, noen ganger med kandidaten til stede, andre ganger sitter kandidaten hjemme. 
  • Opponenter, veiledere og komitémedlemmer deltar via Skype for Business eller Teams. 
  • Teknisk løsning leveres av IT-avdelingen ved UiT.  
  • Sammen med Result, en avdeling med særlig ansvar for å bistå med undervisningsutvikling, og ekstrahjelp fra Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning følger IT-avdelingen opp i forkant og under disputasene for å sikre at det tekniske fungerer. 
  • Det kjøres en test-oppkobling i forkant av disputas for å sikre at alle deltakerne har lyd og bilde og at alt fungerer. 

 Kilde: Marte K. Skadsem, faggruppeleder digitalt læringsmiljø, Avdeling for IT ved UiT. 

Vi anbefaler