Gjenåpning av skoler og barnehager kan føre til økt risiko for koronasmitte

Forsker ved UiT advarer om at det kan være risikabelt å åpne skoler og barnehager i Tromsø uten en god plan. 

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 31.03.20 16:45 Oppdatert: 31.03.20 22:37

kongsbakken videregående skole
Kongsbakken videregående skole og de andre skolene i Tromsø kommune har vært stengt siden 13. mars. Nå oppfordrer virus-forsker til forsiktighet ved gjenåpning. Foto: David Jensen

Professor Martin Rypdal ved Institutt for matematikk og statistikk har fått på plass en modell som regner på effektene av å åpne barnehager og skoler i Tromsø.

Tidlige resultater fra eksperimentene våre viser at åpning av skoler og barnehager er risikabelt, sier Martin Rypdal.

forsker martin rypdal
Matematiker Martin Rypdal forsker på koronasmitte. Foto: Jonatan Ottesen

Han forteller at de i noen eksperimenter ser at det å holde skoler og barnehager åpne i 14 dager kan gi en økt smittespredning, som ikke kan reverseres selv om de stenger igjen etter to uker. Modellen forutsetter at UiT forblir stengt for studenter og at alle andre tiltak opprettholdes inntil videre.

Tester ulike smitte-scenarier

– Modellen vi bruker er i all hovedsak lik den som brukes ved Imperial College, som Norge og andre lands myndigheter lener seg på, men tilpasset Tromsø. Informasjon om byens skoler og barnehager er matet inn.

Vi vet ikke hvor smittsomt viruset er i barnehager og skoler, og så lenge dette er usikkert må vi se på mange ulike muligheter, sier Rypdal.

Han forteller at de heller ikke vet hvor stor effekt tiltakene har hatt på smittespredningen, og dermed heller ikke hvor vi står per nå. Derfor må forskerne gjøre modelleringseksperimenter med ulike parametervalg, altså ulike muligheter for det de ikke kan si sikkert.

– Når vi eksperimenterer med andre parametervalg gir åpning av skoler og barnehager kun moderat økning i smittespredning, sier Rypdal.

Oppfordrer til forsiktighet

Rypdal håper at denne modellen kan brukes til å studere strategier for gradvis eller puljevis gjenåpning av skoler og barnehager.

– Jeg vil foreløpig ikke foreslå noen strategi, men dette er noe som kan studeres i dagene framover, sier Rypdal.

– Per nå vil jeg bare oppfordre til forsiktighet og at man tar seg tid til å planlegge og utrede hvordan man skal åpne opp igjen.

Les også: Bereknar smitteutvikling av koronavirus i Kina - frå Tromsø

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 31.03.20 16:45 Oppdatert: 31.03.20 22:37
Vi anbefaler