Koronakrisen: - Ikke bare utfordringer, men også nye muligheter


– Koronakrisen betyr nye utfordringer, men også nye muligheter, sier førsteamanuensis Bjarte Hoff ved UiT Norges arktiske universitet.

Bjarte Hoff i forelesningsmodus hjemmefra. - Overgangen til fullstendig digitalisert undervisning gir oss sjansen til å prøve ut både alternative arbeidsmåter og nye verktøy, sier han. Foto: Privat
Han står bak den mye sette videoen “UiT Home Edition: Livet med heimakontor – og karantene”.  Som for mange andre, er det nettopp hjemmekontor og internett som nå gjelder i arbeidshverdagen for Bjarte Hoff. Han ser ikke bare mørkt på den overgangen.

- Ta mulighetene

– I dagens digitale samfunn har vi stort sett tilgang til det samme fra hjemmet som fra kontoret, så det medfører egentlig ingen stor forskjell. Nettmøter er allerede vanlig, så de blir egentlig bare brukt i litt større grad enn tidligere, sier han. Hoff er samtidig glad for at mange tar utfordringen som ligger i den brå overgangen fra campusbasert undervisning til full digitalisering.
UiTs koronaside: Slik gjennomfører du digital undervisning
– Overgangen til en fullstendig digitalisert undervisning gir oss sjansen til å prøve ut både alternative arbeidsmåter og nye verktøy. Vi skal ikke se bort fra at undervisningskvaliteten blir bedre på sikt enn om ting hadde gått som vanlig. Det gjelder å ta mulighetene når de er der, sier han.

Rask overgang

Bjarte Hoff er førsteamanuensis på Institutt for elektroteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT i Narvik. Han påpeker at man i Narvik har lang erfaring med - og kunnskap om - nettbasert undervisning. Overgangen til digitalisert undervisning etter at campus stengte ned i forbindelse med Korona-krisen, gikk dermed kanskje ekstra fort. Men utfordringer finnes. Den mest umiddelbare for Hoff er laboratorieoppgavene som nå ikke kan gjennomføres som vanlig.

Hoff og Østrem vant UiTs innovasjonspris

– For min egen del har jeg løst det ved å lage gode simuleringsmodeller som er mest mulig likt det virkelige utstyret, både i virkemåter og tilkoblinger. Om det ikke er en fullgod erstatning, så er det i alle fall et godt alternativ, sier han.
Hoff påpeker at andre har valgt å kjøre laboratorium som demo-lab, det vil si at studentene får et videopptak fra laboratoriet som de kan jobbe ut fra.
– Dette er også noe jeg vurderer som supplement til simulering, når karantenetiden er over, sier Hoff.

Mer arbeidsro

På forskningssiden går det meste fortsatt sin gang der ansatte fremdeles har tilgang til laboratorium ved behov. Forskningsrelaterte masteroppgaver må selvsagt modifiseres, eventuelt at det utføres eksperiment for studentene.

Oppdatert korona-informasjon fra UiT finner du her

– Den største påvirkningen for forskningen er at alle fysiske møter, seminar, konferanser og liknende er avlyst, Det kan derfor være mer krevende å opprette ny kontakt og nye prosjekt, samt å hente inn data fra eksterne aktører, sier Hoff. På den andre siden finner han mer arbeidsro til å jobbe med pågående forskningsprosjekt. Årsaken til det er enkel:
– Man slipper jo å bruke mye tid på reiser, sier Hoff.

Stor verktøykasse

UiT-ansatte har i utgangspunktet en relativt stor verktøykasse å grave i når det kommer til å snekre et undervisningsopplegg. Det benytter Hoff seg av nå. Office-pakken og Skype er selvsagt i bruk. Det er også Adobe Creative Cloud-pakken for produksjon av nettbasert undervisningsmateriell.

UiT-ansatte har i utgangspunktet en relativt stor verktøykasse å grave i når det kommer til å snekre et undervisningsopplegg. Det benytter Hoff seg av nå. Office-pakken og Skype er i bruk. Det er også Adobe Creative Cloud-pakken for produksjon av nettbasert undervisningsmateriell. Foto: Privat

For videoproduksjon er det i hovedsak Adobe Premiere Pro og After Effects han tyr til. Han medgir at han kanskje stiller med et lite fortrinn der siden han har hatt foto som hobby i over 20 år.
– Programmene har kanskje ikke umiddelbar lav terskel for nybegynnere, men de gir mange muligheter som enkle redigeringsprogram ikke har, om man ønsker å ta produksjonen opp et nivå, sier han.
I tillegg benytter han Mediasite Desktop Recorder på en Surface Pro tablet PC ved opptak av forelesninger siden den kommer med trykkfølsom penn og skjerm.
– Dette er et digitalt alternativ til dokumentkamera som fungerer veldig bra, og der jeg bruker OneNote som verktøy når jeg noterer, sier Hoff. For hans del fungerer hjemmejobbingen veldig bra – innenfor de gitte rammer i koronaens tid:
– Det blir selvsagt noe mindre sosialt i løpet av arbeidsdagen, men til gjengjeld har jeg alle verktøy som jeg har bruk for – og færre avbrytelser i løpet av dagen. Det betyr at jeg har kunnet gjøre unna en del arbeidsoppgaver som det har vært vanskelig å få ro til å gjøre tidligere.

 

På Twitter   #norgesarktiske